Bahasa berasaskan nada

Bahasa berasaskan nada atau bahasa nada adalah bahasa bercirikan nada yang berbeza dan boleh menukar maksud perkataan. Contoh yang paling dikenali adalah bahasa-bahasa Mandarin dan Kantonis, tetapi banyak bahasa tidak berkait berasaskan nada. Sesetengah kumpulan bahasa yang mengandungi bahasa berasaskan nada termasuk Sino-Tibet(merangkumi bahasa Cina), Austro-Asiat (yang merangkumi Thai dan Vietnam), Indo-Aryan (termasuk Punjabi), bahasa Bantu (kebanyakan bahasa di Sub-Sahara Afrika adalah Bantu) dan bahasa Khoisan. Banyak bahasa lain menggunakan nada untuk menyampaikan struktur gramatis atau penekanan (lihat phonology), tetapi ini tidak menjadikan ia bahasa nada dari segi ini.