Demak Laut

Demak LautSunting

  • Demak Laut adalah kawasan industri yang sangat maju di Sarawak.

Kini Demak Laut diiktiraf sebagai bandar. Pada tahun 1934, Demak Laut telah dijajah oleh tentera British.