Enakmen (bahasa Inggeris: enactment) merujuk kepada proses oleh undang-undang, atau sebahagian daripadanya, dan perjanjian menjadi satu penguatkuasaan undang-undang dan memberi kesan. Istilah ini berhubung rapat dengan tarikh transisi ini.

Keperluan umumSunting

Untuk penguatkuasaan tersebut, satu perjanjian atau akta perlu menerima sebilangan undi yang diperlukan.

Untuk penguatkuasaan memerlukan penerbitan di dalam generally includes publication in an secara rasminya digazetkan supaya masyarakt tahu bahawa undang-undang atau perjanjian tersebut wujud, yang mana secara umumnya membebaskannya ke dalam domain awam.

PerjanjianSunting

Selepas gunapakainya, perjanjian seperti juga pindaannya mungkin mesti mengikuti prosedur-prosedur undang-undang PBB, seperti yang diaplikasikan oleh Pejabat Hal-Ehwal Undang-Undang, termasuklah tandatangan , pengesahan, dan penguatkuasaan.

AktaSunting

SejarahSunting

Merujuk kepada ahli sosiologi undang-undang Max Weber, "revelation [to a magician or priest] of law in these forms was the original revolutionary element opposing the stability of tradition and is the mother of all legal 'enactment'"[1]

SumberSunting

 • ^ Max Weber, "Economy and Society", pp 760-1
 • Lihat jugaSunting

  Undang-undang
   
  Sistem perundangan Common law | Undang-undang sivil | Undang-undang adat | Undang-undang agama | Undang-undang sosialis | Undang-undang antarabangsa

  Sumber undang-undang Undang-undang statut (Perundangan | Kod sivil | Pentafsiran statut)
  Undang-undang bukan statut (Adat | Undang-undang kes | Ekuiti)

  Penghukuman Undang-undang umum (Undang-undang jenayah | Undang-undang perlembagaan | Undang-undang pentadbiran)
  Undang-undang khusus (Undang-undang sivil | Undang-undang kewajipan | Kontrak | Tort | Wasiat dan Pegangan)
  Mahkamah (Sistem perseteruan | Sistem penyiasiatan | Bukti | Kehakiman | Peguam)

  Falsafah perundangan Falsafah undang-undang | Undang-undang semulajadi | Perundangan positivisme | Perundangan formal | Perundangan realiti | Penafsiran undang-undang | Teori perundangan feminis | Undang-undang dan ekonomi | Pengajian undang-undang kritikal | Perbandingan undang-undang
  Lihat juga:Senarai cabang undang-undang