Seorang peguam (Mal., Sin., pengacara Ind.) ialah "seseorang yang pekerjaannya termasuk memberi nasihat atau bantuan guaman kepada pelanggannya ataupun lebih dikenali sebagai seseorang yang mempunyai lesen untuk mempraktikkan guaman di sisi undang-undang". Undang-undang merupakan sistem peraturan kelakuan yang ditentukan kerajaan sesuatu tempat untuk mengekalkan kestabilan dan keadilan. Seorang peguam menerapkan pengetahuannya mengenai teori undang-undang secara praktikal untuk menyelesaikan masalah sebenar atau pelanggannya.

IstilahSunting

Fungsi peguam berbeza mengikut tempat, dan oleh itu cuma dapat dihuraikan di sini secara umum. Berikut merupakan takrifan istilah "peguam" yang digunakan di beberapa tempat.

  • Amerika Syarikat: wakil undang-undang yang mempraktikkan guaman.
  • Australia: kedua-dua barrister dan peguam cara.
  • Kanada: individu yang berlesen untuk mempraktikkan guaman.
  • United Kingdom: agak umum, boleh merujuk kepada pempraktik guaman seperti barrister, peguam cara, peguam pindah hak ataupun tidak seperti hakim.


Undang-undang
 
Sistem perundangan Common law | Undang-undang sivil | Undang-undang adat | Undang-undang agama | Undang-undang sosialis | Undang-undang antarabangsa

Sumber undang-undang Undang-undang statut (Perundangan | Kod sivil | Pentafsiran statut)
Undang-undang bukan statut (Adat | Undang-undang kes | Ekuiti)

Penghukuman Undang-undang umum (Undang-undang jenayah | Undang-undang perlembagaan | Undang-undang pentadbiran)
Undang-undang khusus (Undang-undang sivil | Undang-undang kewajipan | Kontrak | Tort | Wasiat dan Pegangan)
Mahkamah (Sistem perseteruan | Sistem penyiasiatan | Bukti | Kehakiman | Peguam)

Falsafah perundangan Falsafah undang-undang | Undang-undang semulajadi | Perundangan positivisme | Perundangan formal | Perundangan realiti | Penafsiran undang-undang | Teori perundangan feminis | Undang-undang dan ekonomi | Pengajian undang-undang kritikal | Perbandingan undang-undang
Lihat juga:Senarai cabang undang-undang