Formula kimia

(Dilencongkan dari Formula molekul)

Formula kimia ialah simbol atau simbol-simbol unsur yang digabungkan dan ditulis bersama untuk mewakili suatu sebatian kimia. Ia bertujuan untuk menerangkan maklumat mengenai hubungan atom dalam sebatian kimia.

Daripada formula kimia, kita boleh mendapat maklumat tentang :

  • Jenis atom yang hadir
  • Nisbah gabungan atom

Terdapat dua jenis formula kimia iaitu :

Contoh formula kimia sebatian sunting

1 ) K2O = Kalium oksida

2) K2CO3 = Kalium karbonat

3) K2SO4 = Kalium sulfat

4) KCl = Kalium klorida

5) KBr = Kalium bromida

6) KI = Kalium iodida

7) KOH = Kalium hidroksida

8) KNO3 = Kalium nitrat

9) Na2O = Natrium oksida

10) Na2CO3 = Natrium karbonat

11) NaSO4= Natrium sulfat

12) NaCl = Natrium klorida

13) NaBr = Natrium bromida

14) NaI = Natrium iodida

15) NaOH = Natrium hidroksida

16) NaNO3 = Natrium nitrat

17) H2CO3 = Hidrogen karbonat

18) H2SO4 = Hidrogen sulfat

19) HCl = Hidrogen klorida

20) HBr = Hidrogen bromida

21) HI = Hidrogen iodida

22) HNO3 = Hidrogen nitrat

23) AgNO3 = argertum nitrat

24) MgO = Magnesium oksida

25) PbSO4 = Plumbum (II) sulfat

26) CrPO4 = Kromium fosfat

27) MgBr2 = Magnesium bromida

28) CaCl2 = Kalsium klorida

29) Zn(OH)2 = Zink hidroksida

30) Pb(NO3)2 = Plumbum (II) nitrat

31) Fe(OH)2 = Ferum(II) hidroksida

32) BaCl2 = Barium klorida

33) Na2CO3 = Natrium karbonat

34) Ag2SO4 = Argentum sulfat

35) H2SO4 = Asid sulfurik

36) K2CrO4 = Kalium dikromat(VI)

37) Al2O3 = Aluminium oksida

38) Al2(SO4)3 = Aluminium sulfat

39) Fe2O3 = Ferum(III) oksida

40) Cr2O3 = Kromium oksida

41) HCl = Asid Hidroklorik

42) H2SO4 = Asid sulfurik

Formula empirik sunting

Formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam suatu sebatian. Sebagai contoh :

Sebatian Formula molekul Formula empirik
Asid etanoik C2H4O2 CH2O
Pentena C5H10 CH2
Etana C2H6 CH3

Formula molekul sunting

Formula yang mengunakan simbol untuk menunjukkan bilangan sebenar dan jenis atom yang terdapat dalam satu molekul sebatian tertentu. Sebagai contoh :

Formula molekul benzena ini menunjukkan bahawa molekul benzena mempunyai 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen.

Formula molekul etana ini menunjukkan bahawa molekul etana mempunyai 2 atom karbon dan 6 atom hidrogen.

Formula molekul etanol menunjukkan bahawa molekul etanol mempunyai 2 atom karbon 6 atom hidrogen dan 1 atom oksigen.