Gabenor ialah gelaran bagi seorang eksekutif yang memerintah atau mentadbir sesuatu wilayah atau tanah jajahan, pangkatnya di bawah ketua negara. Dalam persekutuan, gabenor merupakan salah satu gelaran yang sering digunakan untuk ahli politik yang mentadbir negeri. Gabenor atau dalam bahasa Inggerisnya "Governor" berasal dari perkataan "govern" yang membawa maksud memerintah.

Gabenor juga boleh merujuk kepada ketua sesebuah institusi, seperti syarikat atau bank.

Mengikut negara Sunting

Amerika Syarikat Sunting

Seorang gabenor adalah ketua eksekutif setiap negeri atau kawasan kepulauan masing-masing.

Indonesia Sunting

Di Indonesia, gabenor merujuk kepada eksekutif tertinggi pemerintahan provinsi. Gabenor dan Wakil Gabenor dipilih secara langsung oleh rakyat provinsi melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada , jadi Gabenor bertanggungjawab kepada penduduk provinsi. Gabenor mempunyai jangka masa lima tahun untuk bekerja di pejabat dan boleh dipilih semula untuk satu tempoh lagi. Sekiranya berlaku kematian, kecacatan, atau pengunduran diri, wakil gabenor akan mengambil alih sebagai pemangku gabenor untuk beberapa waktu sebelum dilantik sebagai gabenor tetap.

Gabenor yang dipilih dilantik oleh presiden, atau oleh menteri dalam negeri Indonesia atas nama presiden. Sebagai tambahan, gabenor adalah wakil pemerintah pusat di provinsi, dan bertanggungjawab kepada presiden. Bidang kuasa gubernur diatur dalam Undang-Undang Nombor 32/2004 dan Peraturan Pemerintah Nombor 19/2010.

Pada prinsipnya, gabenor memiliki tugas dan kuasa untuk memimpin khidmat pemerintah di provinsi itu, berdasarkan polisi yang telah dibuat bersama-sama dengan Parlimen Provinsi. Gabenor bukan superordinator bupati atau walikota, tetapi ia hanya untuk membimbing, mengawasi, dan menyelaraskan pekerjaan pemerintah kota/munisipal dan kabupaten. Di bahagian lain, pemerintah kota dan kabupaten memiliki hak untuk mengurus setiap urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantu.

Malaysia Sunting

Gabenor merupakan sebutan tidak rasmi untuk Yang di-Pertua Negeri bagi 4 negeri yang tidak mempunyai sultan. Gabenor tidak terlibat dalam politik dan urusan pentadbiran kerajaan negeri, sebaliknya tugas ini disandang oleh Ketua Menteri.

Lihat juga Sunting