Glasiologi

Glasiologi merupakan kajian ais di bumi serta fenomenon yang berkaitan dengan ais, terutamanya glasier.

Glasiologi sebenarnya merupakan gabungan beberapa bidang sains bumi seperti geofizik, geografi fizikal, geomorfologi, klimatologi, meteorologi, hidrologi, biologi dan ekologi.

Kini, ahli glasiologi juga mengaji kewujudan ais di Marikh dan Europa, sebuah satelit Musytari.