Ekologi adalah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Perkataan ini dicipta oleh pakar biologi Jerman dan pengikut Darwin pada tahun 1866 Ernst Haeckel dari perkataan Greek (oikos beerti " rumah" dan logos beerti "sains").

Kini, istilah ekologi ini telah digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga saling hubungan di kalangan kumpulan organisma itu sendiri.

Alam sekeliling merangkumi kedua persekitaran abiotik -- benda bukan hidup seperti cuaca dan geologi -- dan persekitaran biotik -- benda hidup seperti tumbuhan dan haiwan. Kebanyakan penyelidikan ekologi menumpu kepada taburan dan jumlah organisma dan bagaimana ini mempengaruhi ciri dan sifat alam sekitar; pengaruh organisma terhadap alam sekitar, dan pengaruh alam sekitar terhadap organisma tersebut.

Pautan luar sunting

Sains alam sekitar
Ekologi | Geosains | Hidrologi | Sains atmosfera | Sains tanah|
Bidang berkait: Biologi | Ekonomi alam sekitar | Etika alam sekitar | Fizik | Kimia alam sekitar | Reka bentuk alam sekitar | Undang-undang alam sekitar
Kemampanan | Pengurusan sisa
Teknologi alam sekitar
Biologi pemuliharaan - Etika pemuliharaan - Keabadian tenaga - Kitar semula - Pemulihan bahan cemar - Pemuliharaan - Pengurusan sisa - Pembersihan air - Rawatan kumbahan - Tenaga boleh baharu