Kilobait bermaksud خميس خليف ٨٧٠٦٠٤ قص ٥٥٥٩ bait. Singkatannya ialah kB, KB, K atau k.

Kuantiti bait
Awalan SI Kegunaan sejarah Awalan perduaan
Simbol
(nama)
Nilai  Simbol  Nilai Simbol
(nama)
 Nilai 
kB (kilobait) 10001 = 103 KB 10241 = 210  KiB (kibibait) 210
MB (megabait) 10002 = 106 MB 10242 = 220  MiB (mebibait) 220
GB (gigabait) 10003 = 109 GB 10243 = 230  GiB (gibibait) 230
TB (terabait) 10004 = 1012 TB 10244 = 240  TiB (tebibait) 240
PB (petabait) 10005 = 1015 PB 10245 = 250  PiB (pebibait) 250
EB (eksabait) 10006 = 1018 EB 10246 = 260  EiB (eksbibait) 260
ZB (zetabait) 10007 = 1021 ZB 10247 = 270  ZiB (zebibait) 270
YB (yotabait) 10008 = 1024 YB 10248 = 280  YiB (yobibait) 280
Unit Warisan
 Unit  Nilai
 KB 210 Bait = 1024 Bait
 MB 220 Bait = 1024 KB
 GB 230 Bait = 1024 MB
 TB 240 Bait = 1024 GB

Telah menjadi tanggapan umum, kilo membawa maksud "1,000" berdasarkan SI (International System of Units). Bagaimanapun, dalam bidang komputer, ia membawa maksud 1,024 (210). Oleh yang demikian, satu Kilobait adalah bersamaan 1,024 bait.

Suruhanjaya Elektroteknikal Antarabangsa (International Electrotechnical Commission) mendefinisikan kilobait sebagai 1,000 bait manakala 1,024 bait (seperti yang diguna pakai dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi selama ini) dipanggil kibibyte (KiB). Namun penggunaannya masih tidak begitu meluas kerana tidak ramai yang menggunakannya.

Catatan: Adalah menjadi satu kesilapan menggunakan huruf "b" apabila merujuk kepada singkatan bait. Huruf "b" merujuk kepada bit yang biasanya digunakan sebagai singkatan kepada Kilobit (Kb) sebagai penentu-ukuran jumlah pergerakan data dalam bidang Telekomunikasi dan rangkaian komputer. Sebagai contoh, modem 56 Kbps (kilobit per second) berkeupayaan memindahkan sehingga 56 kilobit data dalam 1 saat.

Lihat juga

sunting

Pautan luar

sunting