Omar Khayyám (bahasa Parsi عمر خیام; lahir: 18 Mei 1048 di Nishapur, Iran (Parsi) – mati: 4 Disember 1131), adalah seorang pemuisi, ahli matematik, dan ahli astronomi. Nama asalnya Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami (غیاث الدین ابو الفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری). Khayam (خیام) adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermakna "pembuat khemah." Beliau paling dikenali kerana himpunan puisinya, Rubaiyat Omar Khayyam.

Cendekiawan Islam
Zaman Kegemilangan Islam
Nama: Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami
Lahir: 1048 M
Wafat: 1131 M
Etnik: Parsi
Rantau: Parsi atau Turki Seljuk
Bidang: Syair, Matematik, Falsafah, Astronomi

Keramat Khayyam sunting

Bentuk seni bina keramatnya adalah seolah-olah sebuah khemah kerana pekerjaan nenek moyangnya adalah pembuat khemah. Sesetengah sajaknya telah ditulis di dinding-dinding yang mengelilingi keramat itu. Keramatnya berada di sebuah taman bunga yang terletak juga Masjid Imamzadeh Mahroq, kira-kira 100 meter dari keramatnya.

Pelajar sunting

Khayyam dianggap dilahirkan kepada sebuah keluarga artisan Nishapur. Beliau menghabiskan masa kanak-kanaknya di bandar Balhi, dan diajar secara persendirian oleh Sheik Muhammad Mansuri, salah satu cendekiawan yang terkenal pada masa itu. Pada masa mudanya, Khayyam diajar oleh Imam Mowaffak dari Nishapur yang dianggap sebagai salah satu guru yang terbaik di kawasan Khorassan. Menurut satu pemerihalan yang dipertikaikan, dua lagi pelajar yang luar biasa juga belajar di bawah guru yang sama pada masa yang lebih kurang sama. Salah satunya ialah Nizam-ul-Mulk yang kemudian menjadi wazir kepada dua orang pemerintah Empayar Parsi. Yang lain itu ialah Hassan-i-Sabah yang kemudian menjadi ketua Hashshashin.

Adalah dipercayai secara umum bahawa sesiapa yang diajar oleh Imam yang terkemuka itu akan mencapai penghormatan dan kebahagiaan. Ketiga-tiga pelajar itu menjadi kawan rapat, dan berikrar bahawa sesiapa daripada mereka yang mendapat nasib yang baik akan membahagikan manfaatnya dengan kedua-dua yang lain. Selepas Nizam-ul-Mulk menjadi wazir, Hassan-i-Sabah dan Omar Khayyám memintanya berkongsi nasib yang baik itu.

Hassan-i-Sabah mendesak dan diberikan jawatan kerajaan, tetapi dia mempunyai cita-cita yang tinggi dan akhirnya dipecat selepas suatu usaha yang gagal untuk menggulingkan penyumbangnya, Nizam-ul-Mulk. Banyak tahun kemudian, dia menjadi ketua Hashshashin.

Khayyam adalah lebih serdahana dalam permintaannya. Beliau tidak meminta sebarang jawatan kerajaan, tetapi hanya meminta tempat untuk mendiami, belajar sains, dan bersembahyang. Beliau diberikan pencen emas sebanyak 1,200 mithkal daripada perbendaharaan Nishapur. Beliau menyara diri dengan pencen ini seumur hidupnya. Sebagaimana yang telah disebut, cerita ini yang kenali sebagai "Tiga Rakan Sekolah" boleh dipersoalkan kerana tarikh kelahiran mereka tidak serupa.

Ahli matematik sunting

Khayyam termasyhur semasa hidupnya sebagai ahli matematik kerana mencipta kaedah untuk menyelesaikan persamaan kuasa tiga melalui menyilangi parabola dengan bulatan. Walaupun pendekatannya pernah dicuba oleh Menaechmus dan orang-orang lain, Khayyam memberikan generalisasi yang merangkumi kesemua kuasa tiga. Tambahan pula, beliau menemui kembangan binomial dan menulis kritikan terhadap teori-teori selari Euclid yang kemudian tersebar ke Eropah dan akhirnya menyumbang kepada perkembangan geometri bukan Euclid di sana.

Pada tahun 1070, Khayyam menulis sebuah mahakarya mengenai algebra. Dalam karya ini, beliau mengelaskan persamaan menurut darjahnya, dan memberikan peraturan untuk menyelesaikan persamaan kuadratik yang amat serupa dengan penyelesaian yang digunakan pada hari ini, serta kaedah geometri untuk menyelesaikan persamaan kuasa tiga dengan punca nyata. Khayyam juga menulis tentang tatasusun segi tiga untuk pekali binomial yang dikenali sebagai segi tiga Pascal. Pada tahun 1077, beliau menulis Sharh ma ashkala min musadarat kitab Uqlidis ("Penjelasan tentang Kesukaran dalam Postulat Euclid"). Sebahagian yang penting di dalam bukunya mengenai postulat selari Euclid yang termasyhur yang juga menarik minat Thabit ibn Qurra. Al-Haytham pernah mencuba suatu tunjuk cara untuk postulat ini, tetapi percubaan Omar adalah jauh lebih maju. Khayyam juga menghasilkan karya-karya geometri lain yang terkenal, khususnya berkenaan dengan teori perkadaran.

Ahli astronomi sunting

Khayyam juga termasyhur sebagai ahli astronomi. Pada 1073, Malik-Shah, sultan Seljuk, menjemput Khayyam membina sebuah balai cerap serta bertugas untuknya, bersama dengan berbagai-bagai ahli sains lain yang terkenal. Kesudahannya, beliau dengan amat tepatnya (jitu ke enam tempat perpuluhan) mengukur tahun suria sebagai 365.24219858156 hari panjangnya. Ukuran takwimnya ini hanya mempunyai ralat sehari pada setiap 5,000 tahun, manakala takwim Gregory yang kini digunakan mempunyai ralat sehari pada setiap 3,330 tahun. Beliau juga menghitung dengan tepat takwim Parsi. Pada 15 Mac 1079, Sultan Jalal al-Din Malekshah Saljuqi (1072-92) menguatkuasakan takwim yang dibetulkan oleh Khayyam seperti di Eropah, apabila Julius Caesar menguatkuasakan pada tahun 46 SM takwim yang dibetulkan oleh Sosigenes, dan seperti Paus Gregory XIII yang berbuat demikian pada Februari 1552 dengan takwim yang dibetulkan oleh Aloysius Lilius (walaupun Britain tidak menukarkan takwim Julian kepada takwim Gregory sehingga tahun 1751, dan Rusia tidak berbuat demikian sehingga tahun 1918).

Khayyam termasyhur dalam dunia Parsi dan Islam kerana pencerapan astronominya. Beliau mencipta sebuah peta (kini telah hilang) untuk bintang-bintang di langit. Khayyam juga menganggarkan dan membuktikan kepada para hadirin yang termasuk Imam Ghazali, cendekiawan berprestij yang paling dihormati ketika itu, bahawa alam semesta tidak bergerak mengelilingi bumi seperti yang dipercayai pada masa itu. Dengan membina sebuah pentas yang berputar dan menyusun carta-carta bintang yang mudah dan yang diterangi oleh lilin di sekeliling dinding bilik yang bulat, beliau menunjuk cara bahawa bumi berputar pada paksi sendiri dan oleh itu, membawa kepada penglihatan berbagai-bagai buruj pada sepanjang malam dan siang (melengkapi kitaran sehari). Beliau juga memperincikan bahawa bintang-bintang merupakan objek pegun di dalam ruang dan yang, jika ia bergerak di sekeliling bumi, akan terbakar menjadi bara, akibat jisimnya yang besar. Kesemua teori ini diterimaguna oleh ahli-ahli astronomi Kristian berabad-abad kemudian dan diberi penghargaan untuknya, sebagaimana yang kita tahu kini.

Islam sunting

Sesetengah orang mempercayai bahawa tidaklah jelas adakah Khayyam percaya akan kewujudan Allah, tetapi beliau membantah bahawa setiap peristiwa dan fenomena adalah kesudahan campur tangan ketuhanan. Beliau juga tidak percaya akan Hari Kiamat atau ganjaran dan hukuman selepas kematian. Sebaliknya, Khayyam mendukung pandangan bahawa hukum semula jadi menjelaskan semua fenomena kehidupan tercerap. Pegawai-pegawai berulang kali memintanya untuk menjelaskan pandangannya yang berbeza mengenai Islam.

Sudut pandangan Khayyan mengenai Islam pada umumnya dan berbagai-bagai aspek seperti eskatologi, pantang larang Islam, dan wahyu boleh didapati melalui pemeriksaan tidak berat sebelah rangkap-rangkap catur lariknya yang, sebagai peraturan ikut kebiasaan, harus membayangkan kesimpulan intrinsiknya. Walaupun terdapat banyak rangkap catur larik yang salah dikatakan ditulis oleh Khayyam yang menunjukkan hedonisme serta sifat yang tidak beragama, masih terdapat jauh lebih banyak rangkap catur larik asalnya yang mendukung hukum semula jadi dan menentang kiamat serta kehidupan abadi, berbanding dengan rangkap-rangkap catur larik lain yang melibatkan kesalihan atau pujian kepada Allah dan kepercayaan Islam. Yang berikut hanya merupakan dua rangkap catur larik antara banyak lagi yang bertindak untuk menentang banyak aspek dogma Islam:

 
*O Mullah, We (people) do much more work than you do
* Even when we are drunk, we are still more sober than you
* You drink (suck) people's blood and we drink the grapes blood(wine)
* Let's be fair, which one of us is more immoral?


خيام اگر ز باده مستى خوش باش
با ماه رخى اگر نشستى خوش باش
چون عاقبت كار جهان نيستى است
انگار كه نيستى، چو هستى خوش باش

yang diterjemahkan ke dalam karya Fitzgerald sebagai:

And if the Wine you drink, the Lip you press,
End in the Nothing all Things end in — Yes —
Then fancy while Thou art, Thou art but what
Thou shalt be — Nothing — Thou shalt not be less.

Dan kalau Arak yang anda minum, Bibir yang anda tekan,
Berakhir dalam Hampa, Ya, Semua akhirnya disana
Maka bahagialah sedang mampu, Apakah kau kalau selain,
Akan berakhir dengan Hampa, Takkan berakhir kurang darinya.

Dan jika Wine yang anda minum, Bibir yang anda kucup
Berakhir dengan Lenyap, Benar — semua Perkara berakhir dengannya
Jadi nikmati semasa Anda boleh, Apa kah Anda sebenarnya
Anda akan jadi — Lenyap — Anda tidak jadi kurang dari itu

Terjemahan harafiah boleh dianggap:

If with wine you are drunk be happy,
If seated with a moon-faced (beauty?), be happy,
Since the end purpose of the universe is nothing-ness;
Hence then you shall be naught, then while you are, be happy!
Jika dengan wine anda minum untuk gembira
Jika duduk bersama gadis jelita, gembiralah
Kerana matlamat akhir alam adalah lenyap
Maka, kemudian Anda akan Lenyap, maka ketika Anda masih ada, gembiralah

آنانكه ز پيش رفته‌اند اى ساقى

درخاك غرور خفته‌اند اى ساقى
رو باده خور و حقيقت از من بشنو
باد است هرآنچه گفته‌اند اى ساقى

yang Fitzgerald telah dengan beraninya memahamkan sebagai:

Why, all the Saints and Sages who discuss’d
Of the Two Worlds so learnedly — are thrust
Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn
Are scatter’d, and their Mouths are stopt with Dust.
Malah, semua Wali dan Bijaksana yang berbincang
Dari Dua Dunia begitu terpelajar - dipercayai
Seperti Nabi bodoh menonjol, Perkataan mereka untuk Mengeji
Bertebaran, dan Mulut mereka dipenuhi debu

Terjemahan harafiah, dipenuhi dengan ironi bagi "semua itu kesombongan", boleh dibaca sebagai:

Those who have gone forth, thou cup-bearer,
Have fallen upon the dust of pride, thou cup-bearer,
Drink wine and hear from me the truth:
(Hot) air is all that they have said, thou cup-bearer.
Mereka yang pergi, oh pembawa cawan
Telah jatuh kepada debu kesombongan, oh pembawa cawan
Minum wine dan dengar kebenaran dari saya
Mereka hanyalah bercakap besar, oh pembawa cawan

Pewaham sunting

(Puisi-puisi ini diterjemahkan oleh Edward FitzGerald)

And, as the Cock crew, those who stood before
  The Tavern shouted - "Open then the Door!
You know how little time we have to stay,
  And once departed, may return no more."

Dan ketika ayam berkokok, mereka yang berdiri dihadapannya
Kedai arak melaung - "Buka akan pintu ini
Anda ketahui betapa sedikit masa untuk kami tinggal
Dan apabila pergi, tidak mungkin kembali

Alike for those who for TO-DAY prepare,
  And that after a TO-MORROW stare,
A Muezzin from the Tower of Darkness cries
  "Fools! your reward is neither Here nor There!"

Sama juga bagi mereka yang Hari Ini bersedia
Dan selepas keesokkan harinya merenung
Bilal dari Menara Kegelapan melaungkan
Bodoh! balasan anda bukannya di sini atau di sana

Why, all the Saints and Sages who discuss'd
  Of the Two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn
  Are scatter'd, and their mouths are stopt with Dust.

Malah, semua Wali dan Bijaksana yang berbincang
Dari Dua Dunia begitu terpelajar - dipercayai
Seperti Nabi bodoh menonjol, Perkataan mereka untuk Mengeji
Bertebaran, dan Mulut mereka dipenuhi debu

Oh, come with old Khayyam, and leave the Wise
  To talk; one thing is certain, that Life flies;
One thing is certain, and the Rest is Lies;
  The Flower that once has blown for ever dies.

Oh, ikutlah Khayyam tua, dan tinggalkan Bijaksanawan,
Untuk bercakap; satu perkara yang penting, bahawa Hidup melintas
Satu perkara yang pasti, dan yang Lain adalah Palsu
Bunga yang kembang mati selamanya

Myself when young did eagerly frequent
  Doctor and Saint, and heard great Argument
About it and about: but evermore
  Came out of the same Door as in I went.

Diriku semasa muda sering bersamanya
Doktor dan Wali, dan mendengar Perdebatan hakiki
Mengenai itu dan ini: tetapi selamanya
Keluar dari Pintu yang sama seperti aku masuki

With them the Seed of Wisdom did I sow,
  And with my own hand labour'd it to grow:
And this was all the Harvest that I reap'd -
  "I came like Water, and like Wind I go."

Bersama mereka Benih Kebijaksanaan aku semai
Dan dengan tanganku sendiri ia tumbuh
Dan ini lah semua yang aku tuai
"Aku datang seperti air, dan pergi seperti angin"

Into this Universe, and why not knowing,
  Nor whence, like Water willy-nilly flowing:
And out of it, as Wind along the Waste,
  I know not whither, willy-nilly blowing.

Ke Alam ini, dan tanpa mengetahui
Sama juga, seperti Air mengalir mundar-mandir
Dan darinya, seperti Angin sepanjang Sampah
Aku tidak ketahui, bertiup mundar mandir

The Moving Finger writes; and, having writ,
  Moves on: nor all thy Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
  Nor all thy Tears wash out a Word of it.

And that inverted Bowl we call The Sky,
  Whereunder crawling coop't we live and die,
Lift not thy hands to It for help - for It
  Rolls impotently on as Thou or I.

Penulis dan pemuisi sunting

 
Penggambaran Omar Khayyám oleh Hollywood.

Khayyam termasyhur pada hari ini bukan sahaja kerana pencapaian saintifiknya, tetapi juga karya-karya kesusasteraannya. Beliau dipercayai menulis lebih kurang seribu rangkap empat ayat. Dalam dunia pertuturan bahasa Inggeris, Khayyam lebih dikenali kerana terjemahan karyanya, Rubaiyat Omar Khayyam, dalam bahasa Inggeris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883).

Orang-orang lain juga menerbitkan terjemahan sesetengah rubáiyátnya (rubáiyát bermaksud "rangkap catur larik"), tetapi terjemahan Fitzgerald paling dikenali. Terjemahan-terjemahan juga boleh didapati dalam bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Inggeris.

Berbagai-bagai sunting

 • Kehidupan Khayyam disandiwarakan dalam filem, Omar Khayyam, yang dilakonkan oleh Cornel Wilde, Debra Paget, Raymond Massey, Michael Rennie, dan John Derek pada tahun 1957.
 • Khayyam muncul sebagai teman sampingan lucu dalam filem, Anak Lelaki dari Sinbad. Wataknya dilakonkan oleh Vincent Price dan sebahagian puisi-puisi Khayyam tersebar pada sepanjang dialognya.
 • Khayyam juga merupakan topik perbincangan antara dua watak dalam novel, Serigala Laut, yang ditulis oleh Jack London.
 • Jiwa Khayyam mempunyai peranan yang penting dalam novel Parsi yang berjudul "خيام و آن دروغ دلاويز" ("Khayyam dan Pemalsuan Yang Menyeronokkan"). Novel ini ditulis oleh Hooshang Mo'eenzadeh (هوشنگ معين‌زاده) dan diterbitkan pada tahun 1997. "Haj Rajab (حاج رجب)", protagonis cerita ini, bertemu dengan — antara banyak personaliti yang lain — jiwa Khayyam di akhirat. Jiwa Khayyam mendeklamasikan puisi-puisinya yang bersifat kebendaan di khalayak ramai dan memperolok-olokkan kuasa ketuhanan walaupun beliau mungkin tinggal di syurga Allah. Ini mengakibatkan Haj Rajab keras mempersoalkan asas-asas kehidupan warak Khayyam yang lampau semasa di dunia.
 • Khayyam juga muncul sebagai watak utama dalam novel, Samarkand, yang ditulis oleh Amin Maalouf.
 • Lebih terkini, kehidupan Khayyam disandiwarakan oleh Kayvan Mashayekh, pengarah Amerika Iran, dalam filem "Penyimpan: Legenda Khayaam" yang ditayangkan di teater-teater bebas sejak Jun 2005.
 • Omar Khayyam, sebuah kawah qamari, dinamai sempena namanya pada tahun 1970.
 • 3095 Omarkhayyam, sebuah asteroid, dinamai sempena namanya pada tahun 1980.
 • Malu, sebuah novel Salman Rushdie, merujuk kepada Omar Khayyam dengan watak yang mempunyai nama yang sama.
 • Khayyám dipetik dalam ucapan Martin Luther King Jr, Mengapa saya menentang perang di Vietnam. "Sudah masanya bagi semua orang yang berhati naluri untuk meminta Amerika supaya kembali. Kembali, Amerika. Omar Khayyam adalah tepat. 'Jari yang bergerak, menulis dan setelah menulis, beralih.'"
 • Salah satu pengasas Discordianisme, Omar Khayyam Ravenhurst, menamakn diri sempana nama Omar Khayyam.

Rujukan sunting

 • E.G. Browne. Literary History of Persia. (Empat jilid, 2,256 halaman, dan 25 tahun untuk menulisnya). 1998. ISBN 0-7007-0406-X
 • Jan Rypka, History of Iranian Literature. Syarikat Penerbitan Reidel. ASIN B-000-6BXVT-K

Lihat juga sunting

Pautan luar sunting