Hai dan Assalamualaikum!

Biodata

Nama : Shahsukanulis

Umur : 21 tahun (2021)

Asal : Selangor

Pekerjaan : Pelajar perubatan

Bangsa : Melayu

Bahasa yang dipelajari : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris

Hobi : Menyunting dan membuat artikel baharu (tidak terlalu banyak) pada waktu lapang. Tidak lapang setiap masa kerana penyunting merupakan penuntut perubatan (MBBS). Minat artikel berkaitan isu semasa, sejarah, permainan video, figura awam.

Kata-kata : "Sila beri tunjuk ajar ya!"

Artikel yang gian disunting dan dipantau (masih aktif dan memerlukan bantuan penyunting lain)Sunting

Artikel yang dicipta (masih aktif dan memerlukan bantuan penyunting lain)Sunting

Artikel yang siap disunting dan sentiasa dipantauSunting

Artikel yang dicipta dan dilengkapkan (menerima suntingan luar sebagai penambahbaikan dan pembetulan tetapi dipantau)Sunting