Robert Hooke menjadi orang pertama yang menggambarkan sel. Robert Hooke telah meneliti hirisan nipis gabus menerusi mikroskop ringkas dan mendapati hirisan tersebut terdiri daripada susunan unit-unit kecil. Robert Hooke menamakan unit-unit ini sebagai sel, yang bererti bilik kecil dalam bahasa Latin.

Robert Hooke