Sumber air (Jawi: سومبر اير) adalah sumber semula jadi air yang berpotensi untuk diguna. Penggunaan air merangkumi aktiviti pertanian, perindustrian, isi rumah, rekreasi dan persekitaran. Semua makhluk hidup memerlukan air untuk membesar dan membiak.

Sebaran grafik lokasi air di Bumi. Hanya 3% air Bumi adalah air tawar. Sebahagian besar daripadanya terdapat dalam litupan ais dan glasier (69%) dan air bawah tanah (30%), sementara semua tasik, sungai dan rawa digabungkan hanya menyumbang sebahagian kecil (0.3%) dari jumlah simpanan air tawar Bumi.

97% air di Bumi adalah air masin dan hanya tiga peratus adalah air tawar ; lebih sedikit daripada dua pertiganya dibekukan dalam bentuk glasier dan litupan ais kutub.[1] Air tawar yang tidak dibekukan dijumpai terutamanya sebagai air bawah tanah, dengan hanya sebahagian kecil yang terdapat di atas tanah atau di udara.[2]

Air tawar adalah sumber yang boleh diperbaharui, namun bekalan air bawah tanah di dunia terus menurun, dengan pengurangan berlaku paling ketara di Asia, Amerika Selatan dan Amerika Utara, walaupun masih belum jelas berapa banyak pembaharuan semula jadi yang mengimbangkan penggunaan ini, dan apakah ekosistem terancam.[3] Kerangka untuk memperuntukkan sumber air kepada pengguna air (di mana kerangka tersebut ada) dikenal sebagai hak air.

Sumber air tawar سومبر اير تاور sunting

Permukaan air ڤرموكأن اير sunting

 
Tasik Chungará dan gunung berapi Parinacota di utara Chile

Air permukaan adalah air di sungai, tasik atau tanah lembap air tawar. Air permukaan secara semula jadi diisi oleh pemendakan dan hilang secara semula jadi melalui pembuangan ke lautan, penyejatan, penyejatpeluhan danimbuhan air bawah tanah.

Walaupun satu-satunya masukan semula jadi untuk sistem air permukaan adalah curah hujan di daerah aliran airnya, jumlah air dalam sistem tersebut pada waktu tertentu juga bergantung pada banyak faktor lain. Faktor-faktor ini merangkumi kapasiti penyimpanan di tasik, tanah lembap dan takungan buatan, kebolehtelapan tanah di bawah jasad penyimpanan ini, ciri-ciri larian tanah di legeh, waktu kerpasan dan kadar penyejatan tempatan. Semua faktor ini juga mempengaruhi perkadaran kehilangan air.

Kegiatan manusia boleh memberi kesan besar dan kadang-kadang merosakkan faktor-faktor ini. Manusia sering meningkatkan kapasiti penyimpanan dengan membina takungan dan mengurangkannya dengan mengeringkan tanah lembap. Manusia sering meningkatkan kuantiti dan kecepatan larian air dengan membuka kawasan dan mengubah aliran sungai.

Namun demikian, dalam jangka panjang, kadar purata curah hujan di daerah aliran sungai adalah batas atas untuk penggunaan purata air permukaan semula jadi dari legeh tersebut.

Air permukaan semula jadi dapat ditambah dengan mengimport air permukaan dari legeh lain melalui terusan atau saluran paip. Ia juga dapat ditambahkan secara tiruan dari sumber lain yang disenaraikan di sini, namun dalam amali, kuantitinya sangat sikit. Manusia juga boleh menyebabkan air permukaan "hilang" (iaitu tidak dapat digunakan) melalui pencemaran.

Brazil dianggarkan mempunyai bekalan air tawar terbesar di dunia, diikuti oleh Rusia dan Kanada.[4]

Aliran bawah sungai اليرن باوه سوڠاي sunting

Sepanjang aliran sungai, jumlah isi padu air yang diangkut ke hilir sering kali merupakan gabungan aliran air bebas yang dapat dilihat bersama-sama dengan sumbangan besar yang mengalir melalui batu dan enapan yang mendasari sungai dan dataran banjirnya yang disebut zon hiporeik. Bagi kebanyakan sungai di lembah besar, komponen aliran yang tidak kelihatan ini mungkin melebihi aliran yang kelihatan. Zon hiporeik sering membentuk antara muka dinamik antara air permukaan dan air bawah tanah dari akuifer, pertukaran aliran antara sungai dan akuifer yang mungkin terisi penuh atau habis. Ini amat ketara di kawasan karst di mana lubang dan sungai bawah tanah adalah perkara biasa.

Air bawah tanah اير باوه تانه sunting

 
Waktu perjalanan air bawah tanah relatif di bawah permukaan

Air bawah tanah adalah air tawar yang terletak di ruang liang bawah tanah dan batu. Ia juga air yang mengalir di dalam akuifer di bawah muka air tanah. Kadang-kadang ia berguna untuk membuat perbezaan antara air bawah tanah yang berkait rapat dengan air permukaan dan air bawah tanah dalam akuifer (kadang-kadang disebut " air fosil ").

 
Air tanah ialah sumber air biasa di kampung-kampung Ukraine Tengah

Air beku اير بكو sunting

 
Aisberg berhampiran Newfoundland

Beberapa skema telah diusulkan untuk menggunakan aisberg sebagai sumber air, namun sampai sekarang ini hanya dilakukan untuk tujuan penelitian. Larian glasier pula dianggap sebagai air permukaan.

Penyahgaraman ڤڽهڬارمن sunting

Penyahgaraman adalah proses buatan di mana air masin (umumnya air laut ) ditukar menjadi air tawar. Proses penyahgaraman yang paling biasa adalah penyulingan dan osmosis terbalik. Penyahgaraman saat ini adalah mahal berbanding kebanyakan sumber air alternatif, dan hanya sebahagian kecil penggunaan manusia yang puas dengan penyahgaraman. Kebiasaannya hanya praktikal dari segi ekonomi untuk kegunaan bernilai tinggi (seperti kegunaan isi rumah dan industri) di kawasan gersang. Walau bagaimanapun, terdapat pertumbuhan penyahgaraman untuk penggunaan pertanian, dan kawasan yang berpenduduk tinggi seperti Singapura atau California. Penggunaan yang paling luas adalah di Teluk Parsi.

Penggunaan air ڤڠڬوناءن اير sunting

Pertanian ڤرتانين sunting

Dianggarkan bahawa 70% air di seluruh dunia digunakan untuk pengairan, dengan 15-35% pengeluaran air pengairan tidak dapat dikekalkan.[5] Ia memerlukan sekitar 2,000 - 3,000 liter air untuk menghasilkan makanan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan diet harian seseorang.[6] Ini adalah jumlah yang cukup besar, jika dibandingkan dengan yang diperlukan untuk minum, iaitu antara dua hingga lima liter. Untuk menghasilkan makanan untuk sekarang lebih dari 7 bilion orang yang menghuni Bumi hari ini memerlukan air yang akan memenuhi terusan sedalam sepuluh meter, selebar 100 meter dan sepanjang 2,100 kilometer.

Industri ايندوستري sunting

 
Sebuah loji janakuasa di Poland

Dianggarkan bahawa 22% air di seluruh dunia digunakan dalam industri.[5] Pengguna industri utama termasuk empangan hidroelektrik, loji tenaga termoelektrik, yang menggunakan air untuk penyejukan, kilang bijih dan minyak, yang menggunakan air dalam proses kimia, dan kilang pembuatan, yang menggunakan air sebagai pelarut. Pengambilan air boleh menjadi sangat tinggi untuk industri tertentu, tetapi penggunaannya pada umumnya jauh lebih rendah daripada pertanian.

Air digunakan dalam penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga hidroelektrik memperoleh tenaga dari kekuatan air yang mengalir menuruni bukit, menggerakkan turbin yang disambungkan ke penjana. Hidroelektrik ini adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dengan kos rendah dan tidak mencemarkan. Secara ketara, tenaga hidroelektrik juga dapat digunakan untuk pengikutan beban tidak seperti kebanyakan sumber tenaga boleh diperbaharui yang berselang. Pada akhirnya, tenaga dalam loji tenaga hidroelektrik juga dibekalkan oleh matahari. Panas dari matahari menguap air, yang mengembun sebagai hujan di ketinggian yang lebih tinggi dan mengalir menuruni bukit. Loji hidroelektrik penyimpanan pam juga wujud, yang menggunakan elektrik grid untuk mengepam air ke hulu ketika permintaan rendah, dan menggunakan air yang tersimpan untuk menghasilkan elektrik ketika permintaan tinggi.

Penggunaan rumah ڤڠڬوناءن رومه sunting

 
Air minuman

Dianggarkan 8% penggunaan air di seluruh dunia adalah untuk keperluan domestik.[5] Ini termasuk air minuman, mandi, memasak, pembilasan tandas, pembersihan, pencucian dan berkebun. Keperluan air domestik asas telah diperkirakan oleh Peter Gleick sekitar 50 liter setiap orang sehari, tidak termasuk air untuk kebun.

Air minuman ialah air yang cukup berkualiti sehingga dapat diminum atau digunakan tanpa risiko bahaya segera atau jangka panjang. Air seperti itu biasa disebut air potabel atau air boleh diminum. Di kebanyakan negara maju, air yang dibekalkan ke dalam rumah, perdagangan dan industri adalah standard air minum walaupun hanya sebilangan kecil yang sebenarnya diminum terus atau digunakan dalam penyediaan makanan.

Rekreasi ركرياسي sunting

 
Jeram air putih

Pengurusan sumber air yang lestari (termasuk penyediaan bekalan yang selamat dan boleh dipercayai untuk air minum dan pengairan, sanitasi yang mencukupi, perlindungan ekosistem akuatik, dan perlindungan banjir) menimbulkan cabaran besar di banyak tempat di dunia.

Penggunaan air rekreasi biasanya merupakan peratusan jumlah penggunaan air yang sangat kecil tetapi meningkat. Penggunaan air rekreasi kebanyakannya berkaitan dengan takungan. Sekiranya takungan disimpan lebih penuh berbanding yang digunakan untuk rekreasi, maka air yang ditahan dapat dikategorikan sebagai penggunaan rekreasi. Pelepasan air dari beberapa takungan juga dijadualkan untuk meningkatkan redahan air putih, yang juga dapat dianggap sebagai penggunaan rekreasi. Contoh lain adalah pemancing, pemain ski air, peminat alam dan perenang.

Tegasan air تڬسن اير sunting

 
Anggaran orang di negara membangun yang mempunyai akses kepada air minum 1970-2000
 
Peta tegasan air global

Konsep tegasan air agak mudah: Menurut Majlis Perniagaan Dunia untuk Pembangunan Lestari, ini berlaku untuk situasi di mana air tidak mencukupi untuk semua kegunaan, sama ada pertanian, perindustrian atau domestik.

Menentukan ambang tegasan dari segi air yang ada per kapita adalah lebih kompleks, namun memerlukan andaian mengenai penggunaan air dan kecekapannya. Walaupun demikian, telah diusulkan bahawa apabila ketersediaan air tawar diperbaharui per kapita tahunan kurang dari 1,700 meter padu, negara-negara mulai mengalami tegasan air secara berkala atau biasa. Di bawah 1,000 meter padu, kekurangan air mula menghalang pembangunan ekonomi dan kesihatan dan kesejahteraan manusia.

Perkembangan populasi ڤركمبڠن ڤوڤولسي sunting

Pada tahun 2000, populasi dunia adalah 6.2 bilion orang. PBB menganggarkan bahawa pada tahun 2050 akan ada tambahan 3.5 bilion orang dengan sebahagian besar pertumbuhan di negara-negara membangun yang sudahpun mengalami tegasan air.[7] Oleh itu, permintaan air akan meningkat melainkan terdapat peningkatan yang sesuai dalam pemuliharaan air dan kitar semula sumber penting ini.[8] Berdasarkan data yang disediakan oleh PBB, Bank Dunia[9] menjelaskan bahawa akses kepada air untuk menghasilkan makanan akan menjadi salah satu cabaran utama dalam beberapa dekad yang akan datang. Akses kepada air perlu diimbangi dengan pentingnya menguruskan air itu sendiri secara lestari sambil mengambil kira kesan perubahan iklim, dan pemboleh ubah persekitaran dan sosial yang lain.[10]

Pencemaran dan perlindungan air ڤنچمارن دان ڤرليندوڠن اير sunting

 
Air tercemar

Pencemaran air adalah salah satu kebimbangan utama dunia pada masa kini. Kerajaan banyak negara telah berusaha mencari jalan keluar untuk mengurangkan masalah ini. Banyak bahan pencemar mengancam bekalan air, tetapi yang paling meluas, terutama di negara membangun, adalah pembuangan kotoran mentah ke perairan semula jadi; kaedah pembuangan kumbahan ini adalah kaedah yang paling biasa di negara-negara mundur, tetapi juga lazim berlaku di negara-negara semu seperti China, India, Nepal dan Iran.

Kumbahan, enapcemar, sampah, dan bahkan bahan pencemar toksik semuanya dibuang ke dalam air. Walaupun kumbahan dirawat, masalah masih timbul. Kumbahan yang dirawat membentuk enapcemar, yang dapat ditempatkan di tempat pembuangan sampah, tersebar di darat, dibakar atau dibuang di laut.[11] Sebagai tambahan kepada kumbahan, pencemaran sumber bukan setempat seperti limpasan pertanian adalah sumber pencemaran yang ketara di beberapa bahagian dunia, bersama dengan limpasan air ribut bandar dan sisa kimia yang dibuang oleh industri dan kerajaan.

Lihat juga ليهت جوݢ sunting

Rujukan رجوكن sunting

  1. ^ "Earth's water distribution". United States Geological Survey. Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-06-29. Dicapai pada 2009-05-13.
  2. ^ "Scientific Facts on Water: State of the Resource". GreenFacts Website. Dicapai pada 2008-01-31.
  3. ^ Gleeson, Tom; Wada, Yoshihide; Bierkens, Marc F. P.; van Beek, Ludovicus P. H. (9 August 2012). "Water balance of global aquifers revealed by groundwater footprint". Nature. 488 (7410): 197–200. doi:10.1038/nature11295. PMID 22874965.
  4. ^ "The World's Water 2006–2007 Tables, Pacific Institute". Worldwater.org. Dicapai pada 2009-03-12.
  5. ^ UN Water – Coping with Water Scarcity 2007. fao.org
  6. ^ "World population to reach 9.1 billion in 2050, UN projects". Un.org. 2005-02-24. Dicapai pada 2009-03-12.
  7. ^ Foster, S. S.; Chilton, P. J. (2003-12-29). "Groundwater – the processes and global significance of aquifer degradation". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. 358 (1440): 1957–1972. doi:10.1098/rstb.2003.1380. PMC 1693287. PMID 14728791.
  8. ^ "Water". World Bank.
  9. ^ "Sustaining water for all in a changing climate: World Bank Group Implementation Progress Report". The World Bank. 2010. Dicapai pada 2011-10-24.
  10. ^ Ocean dumping of sewage sludge is prohibited in the United States by the Marine Protection, Research, and Sanctuaries Act (MPRSA).

Bacaan lanjut باچاءن لنجوت sunting

Pautan luar ڤاوتن لوار sunting