Konsonan gusi

Daerah
artikulasi

 • Bibir
Dwibibir
Bibir-velar
Bibir-gusi
Bibir-gigi

 • Dwigigi

 • Koronal
Lidah-bibir
Antargigi
Gigi
Gigi-gusi
Gusi
Hujung lidah
Laminal
Belakang gusi
Gusi-lelangit
Gelungan

 • Dorsal
Lelangit
Labial-palatal
Velar
Uvular
Uvular-epiglotis

 • Radikal
Farinks
Epiglotis-farinks
Epiglotis

 • Glotis

Laman ini mengandungi maklumat fonetik dalam IPA yang mungkin tidak dapat dipaparkan dengan betul dalam sesetengah pelayar web. [Bantuan]

Konsonan gusi atau alveolar ialah konsonan yang disebut dengan lidah menyentuh atau menghampiri batas gusi atas,. Konsonan gusi boleh disebut dengan hujung lidah (apikal) atau daun lidah (laminal). Sebutan gusi laminal sering disalah anggap sebagai konsonan gigi, kerana hujung lidah menghampiri atau menyentuh gigi; bezanya adalah ada titik sentuhan paling belakang yang menentukan daerah penyebutannya; di sinilah hujung rongga mulut, dan ruang resonan dalam rongga mulut inilah yang memberikan warna bunyi kepada setiap konsonan dan vokal.

Berikut ialah konsonan gusi yang dikenal pasti oleh Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA):

IPA Huraian Contoh
Bahasa Ejaan IPA Maksud
Xsampa-n.png Sengauan gusi Melayu pesan [pəsan]
Xsampa-t.png Letupan gusi tak bersuara Melayu tapis [tapis]
Xsampa-d.png Letupan gusi bersuara Melayu duli [duli]
Xsampa-s.png Geseran gusi tak bersuara Melayu satu [satu]
Xsampa-z.png Geseran gusi bersuara Melayu zip [zip]
Xsampa-ts.png Letusan gusi tak bersuara Jerman Zeit [t͡saɪt] masa
Xsampa-dz.png Letusan gusi bersuara Itali zucchero d͡zukkero] gula
Xsampa-K2.png Geseran sisian gusi tak bersuara Wales Llwyd [ɬʊɪd] Lloyd (nama)
Xsampa-Kslash.png Geseran sisian gusi bersuara Zulu dlala ɮálà] bermain
Xsampa-rslash2.png Malaran tak geser gusi Inggeris red [ɹʷɛd] merah
Xsampa-l.png Malaran tak geser sisian gusi Melayu lama [lup]
Xsampa-4.png Tamparan gusi Sepanyol pero [peɾo] tetapi
Xsampa-lslash.png Tamparan sisian gusi Venda [vuɺa] membuka
Xsampa-r.png Getaran gusi Sepanyol perro [pero] anjing
IPA alveolar ejective.png Ejektif gusi Georgia [ia] bunga tulip
IPA alveolar ejective fricative.png Geseran ejektif gusi Amhara [ɛɡa] keanggunan
Xsampa-d lessthan.png Implosif gusi bersuara Vietnam đã [ɗɐː] (penanda nahu kala lampau)
Xsampa-doublebarslash.png Klik sisian gusi Nama ǁî [kǁĩĩ] dibincangkan