Qantarah (Arab: قنطرة) adalah sebuah tempat di sisi agama Islam, untuk membalas kezaliman yang terjadi kepada golongan yang beriman semasa hidup di dunia. Ia digambarkan seperti jambatan melengkung yang terletak di antara syurga dan neraka.[1][2][3][4]

Eskatologi Islam
Portal Islam

Nota kaki sunting

  1. ^ Dari Abu Said Al-Khudri dari Rasulullah bersabda: "Jika orang yang beriman telah melepasi neraka, mereka akan ditahan di suatu jambatan yang disebut Qantarah yang terletak antara syurga dan neraka, lalu di sana mereka akan diqisas (dibalas) atas kezaliman yang terjadi sesama mereka di dunia, sehingga apabila telah tidak ada lagi dosa barulah mereka diizinkan untuk memasuki syurga, dan demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh seorang dari mereka berada di tempat tinggalnya di syurga lebih aku kenal dari pada rumah mereka di dunia". (Hadis riwayat Imam Bukhari nombor 2260). Rujuk: "Sahih Bukhari - Koleksi 2 - No. 2260". Hadis.my. Dicapai pada 8 Ogos 2021.
  2. ^ Telah menceritakan kepadaku (Shalat bin Muhammad) telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai perihal firman Allah: "dan kami cabut kedengkian yang berada di dada mereka" (Al-Hijr, ayat 47) ia menuturkan: Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Abu Mutawakkil An Naji, bahawasanya Abu Said Al Khudri mengatakan, Rasulullah bersabda: "Orang mukmin selamat dari neraka, kemudian dihisab di atas jambatan antara syurga dan neraka, sehingga kezaliman sesama mereka di dunia diqisas satu sama lainnya, sehingga jika mereka telah bersih dan suci, mereka dipersilahkan masuk surga, Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh mereka lebih kenal hunian mereka di surga, daripada mereka kenal terhadap huniannya ketika di dunia." (Hadis riwayat Imam Bukhari nombor 6054). Rujuk "Sahih Bukhari - Koleksi 2 - No. 6054". Hadis.my. Dicapai pada 8 Ogos 2021.
  3. ^ Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim] berkata; telah menceritakan kepada kami [Robah] dari [Ma'mar] dari [Qotadah] tentang firman Allah: "...dan Kami cabut segala macam dendam yang ada di dalam dada mereka.." berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Al Mutawakkil] dari [Abu Sa'id Al Khudri] ia berkata; Rasulullah Templat:SAW bersabda: "Orang-orang yang beriman selamat dari neraka, kemudian mereka tertahan di atas jembatan antara surga dan neraka, lalu mereka diqishas sebagian atas sebagian yang lain." (Hadits Imam Ahmad Bin Hanbal Nomor 11123).
  4. ^ Telah menceritakan kepada kami ['Affan] berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu Arubah] tentang ayat ini: "...dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka.." ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Qotadah] bahwa [Abu Al mutawakkil An Naji] menceritakan kepada mereka, bahwa [Abu Sa'id Al Khudri] menceritakan kepadanya, ia berkata; Rasulullah Templat:SAW bersabda: "Orang-orang yang beriman pada hari Kiamat selamat dari neraka, lalu mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka, lalu sebagian akan diqishas atas sebagian yang lain karena kezhaliman mereka waktu di dunia, sehingga setelah mereka dibersihkan dan telah suci, mereka diizinkan memasuki surga." Beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya, seseorang di antara mereka lebih mengetahui rumahnya di surga dari pada rumahnya di dunia." (Hadits Imam Ahmad Bin Hanbal Nomor 11281).

Lihat juga sunting

Pautan luar sunting