Zaman Sengoku

Zaman Sengoku (戦国時代, sengoku jidai, zaman negara-negara berperang) (sekitar 1493 - sekitar 1573) adalah salah satu pembagian zaman dalam sejarah Jepun yang dimulai sekitar tahun 1493 Peristiwa Meiōnoseihen (pergolakan di dalam klan Ashikaga untuk menentukan pewaris jabatan shogun) sampai shogun ke-15 Ashikaga Yoshiaki ditaklukkan oleh Oda Nobunaga yang menandai akhir zaman Muromachi dan mengawali zaman Azuchi Momoyama. Zaman Sengoku adalah akhir dari zaman Muromachi. Ada juga pendapat yang mengatakan zaman Azuchi Momoyama atau disebut juga zaman Shokuhō (織豊時代, shokuhō jidai, zaman Oda Nobunaga-Toyotomi Hideyoshi) sudah dimulai sejak Oda Nobunaga mulai bertugas di Kyoto sebagai pengikut Ashikaga Yoshiaki.

Satsuma-samurai-during-boshin-war-period.jpg

Sejarah Jepun

Glosari