Vokal tak bundar pusat separuh sempit - Bahasa lain