Kristian Barat (کريستيان بارت) merupakan istilah yang digunakan merangkumi kumpulan gereja dari Gereja Roman Katolik Latin termasuklah Gereja Anglikan, Lutheran, Presbitarian dan gereja Protestan yang lain yang berkongsi sifat dan ciri-ciri yang sama dimana ia boleh dikesan sejak daripada warisan zaman pertengahan. Golongan ini membentuk 90 peratus orang Kritian di seluruh dunia.

Sebahagian daripada siri tentang

Simbol Agama Kristian

 
Yesus Kristus
Yesus Kristus  · Kelahiran  · Penyaliban  · Wafat  · Kebangkitan
Asas
Gereja  · Kerajaan  · Pegangan  · Perjanjian Baru
Alkitab
Wasiat Lama  · Wasiat Baru  · Injil  · Kanun  · Kitab  · Apokrifa
Teologi
Tuhan (Bapa  · Anak  · Roh Kudus)  · Apologetik  · Katolikisme  · Kristologi  · Misi  · Pembaptisan  · Sejarah teologi  · Penyelamatan  · Tritunggal
Sejarah dan tradisi
Pengikut  · Bunda Maria  · Santo Petrus  · Paulus si Hawari  · Bapa Gereja  · Awal  · Konstantinus Agung  · Persidangan  · Thomas Aquinas  · Perpecahan Timur-Barat  · Perang Salib  · Reformasi Protestan
Tajuk umum
Agama lain  · Kesarwabangsaan  · Kesenian  · Khutbah  · Kritikan  · Liturgi  · Muzik  · Simbolik  · Sembahyang  · Tahun gereja
Denominasi dan gerakan

Portal Kristian

Kristian Barat berkembang dan mempunyai pengaruh di kebanyakkan kawasan di benua Eropah, utara Afrika purba, selatan Afrika serta keseluruhan Australia dan Hemisfera Barat. Apabila digunakan dari segi sejarah sejak abad ke-16, istilah "Kristian Barat" secara kolektifnya merujuk kepada Gereja Roman Katolik dan Protestan terutamanya dalam rujukan kepada aspek yang dikongsi bersama (contohnya ritual, doktrin, sejarah dan politik) dan bukannya aspek-aspek yang berbeza di antara mereka. Pada hari ini, perbezaan geografi antara Kristian Barat dan Kristian Timur adalah tidak berlaku terutamanya selepas penyebaran mubaligh.