Senarai penduduk dan keluasan negeri-negeri Malaysia

Mengikut keluasan (km² )Sunting


  No.   Negeri   Keluasan (km² )     Peratus  
1 Sarawak 124,449 37.7%
2 Sabah 73,613 22.3%
3 Pahang 35,960 10.9%
4 Perak 21,005 6.4%
5 Johor 18,985 5.7%
6 Kelantan 14,931 4.5%
7 Terengganu 12,955 3.9%
8 Kedah 9,425 2.9%
9 Selangor 7,956 2.4%
10 Negeri Sembilan 6,646 2.0%
11 Melaka 1,658 0.5%
12 Pulau Pinang 1,033 0.3%
13 Perlis 795 0.2%
14 Kuala Lumpur 342 0.1%
  JUMLAH 330,436* 100.0%

Nota:

  1. Wilayah Persekutuan: Kuala Lumpur (243 km² ) dan Labuan (98 km² )
  2. *Ralat pembulatan: 330,436 - 329,752 = 684 km² (0.21%)

Mengikut bilangan penduduk (anggaran 2010)Sunting


  No.   Negeri   Bilangan penduduk ('000)     Peratus  
1 Selangor 5,462.1 19.4%
2 Johor 3,348.3 11.9%
3 Sabah 3,206.7 11.4%
4 Sarawak 2,471.1 8.8%
5 Perak 2,352.7 8.4%
6 Kedah 1,947.7 6.9%
7 Kuala Lumpur 1,674.6 5.9%
8 Pulau Pinang 1,561.4 5.5%
9 Kelantan 1,539.6 5.5%
10 Pahang 1,500.8 5.3%
11 Terengganu 1,036.0 3.7%
12 Negeri Sembilan 1,021.1 3.6%
13 Melaka 821.1 2.9%
14 Perlis 245.6 0.9%
  JUMLAH 28,188.8 100.0%

Mengikut kepadatan (anggaran 2010)Sunting

  No.   Bendera Negeri     Kepadatan penduduk    
(bilangan setiap km²)
1   Kuala Lumpur 6,696.0
2   Pulau Pinang 1,404.9
3   Selangor 674.0
4   Melaka 432.1
5   Kedah 216.9
6   Johor 173.1
7   Negeri Sembilan 155.5
8   Perak 116.2
9   Kelantan 112.5
10   Terengganu 88.7
11   Pahang 43.8
12   Sabah 43.0
13   Sarawak 20.5
14   Perlis 308.9

RujukanSunting