Kamus

kumpulan perkataan dan maksudnya

Kamus (Jawi: قاموس) ialah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata dikandung dan digunakan dalam sesebuah bahasa serta berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai panduan sebutan dan asal usul perkataan dicari.

Contoh lampiran kata terkandung dalam sesebuah kamus biasa

Etimologi sunting

Perkataan kamus diserap dari kata bahasa Arab قاموسqāmūs yang sendirinya meminjam dari kata bahasa Yunani ὠκεανός okeanos bererti "samudera atau lautan besar"[1] lalu mengkias memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamu iaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Peluasan dan peralihan nama perkataan merujuk kepada kitab perbendaharaan kata ini datang daripada kitab Al-Qāmus al-Muħīṭ (القاموس المحيط) karya Fairuzabadi[1][2] - kitab tersebut menggabungkan serta menyampingkan dua kamus terdahulu - Al-Muhkam karya Ibn Sida (d. 1066) dan Al-ʿUbab (العباب الزاخر واللباب الفاخر) karya al-Saghānī (d. 1252).[3][4] lalu menjadi lazim digunakan di dunia Arab selama lima kurun.[2]

Istilah lain yang pernah digunakan menggambarkan buku daftar sebegini adalah buku katan dipopularkan kitab bertajuk sama terbitan Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor tahun 1936; katan dalam konteks terbitan ini bermaksud "perkataan".[5]

Jenis-jenis kamus sunting

Berdasarkan penggunaan bahasa sunting

Kamus boleh ditulis dalam satu atau lebih daripada satu bahasa. Dengan itu kamus boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu:

 • Kamus ekabahasa
  Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata (entri) yang dijelaskan dan penjelasannya adalah terdiri daripada bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai perbezaan yang jelas dengan kamus dwibahasa kerana penyusunan dibuat berasaskan pembuktian data korpus. Hal ini bermaksud takrifan makna ke atas kata-kata adalah berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh ayat yang mengandungi kata-kata berkenaan. Contoh bagi kamus ekabahasa ialah Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia
 • Kamus dwibahasa
  Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan daripada bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemerian takrifnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya: Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeris-Melayu;Melayu-Inggeris)
 • Kamus nekabahasa
  Kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan tiga bahasa atau lebih. Misalnya, kata-kata bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina secara serentak. Contoh bagi kamus aneka bahasa ialah Kamus Melayu-Cina-Inggeris Pelangi susunan Yuen Boon Chan pada tahun 2004.

Berdasarkan saiz sunting

 
Kamus Dewan

Kamus boleh muncul dalam pelbagai saiz. Hal ini adalah kerana kamus diterbitkan dengan tujuan memenuhi keperluan golongan tertentu. Contohnya, golongan pelajar sekolah memerlukan kamus bersaiz kecil untuk memudahkan mereka mambawa kamus ke sekolah. Secara umumnya kamus boleh dibahagi kepada 3 jenis saiz:

 • Kamus mini
  Pada zaman sekarang[bila?] sebenarnya susah untuk menjumpai kamus ini.[perlu rujukan] Ia juga dikenali sebagai kamus saku kerana ia sekecil-kecil dapat disimpan di dalam saku. Tebalnya kurang daripada 2 cm.
 • Kamus kecil
  Kamus bersaiz kecil yang biasa dijumpai.[perlu rujukan] Ia merupakan kamus yang mudah dibawa. Contoh kamus ini ialah Kamus Dwibahasa Oxford Fajar (Inggeris-Melayu;Melayu-Inggeris)
 • Kamus besar
  Kamus ini memuatkan segala leksikal yang terdapat dalam satu bahasa. Setiap perkataannya dijelaskan maksud secara lengkap. Biasanya saiznya adalah besar dan tidak sesuai untuk dibawa ke sana sini. Contohnya Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sepertimana telah disebutkan.

Kamus istimewa sunting

Kamus istimewa merujuk kepada kamus yang mempunyai fungsi yang khusus.

Contohnya:

 • Kamus istilah
  Entri dalam kamus ini adalah terdiri daripada istilah khusus bagi bidang tertentu. Fungsinya adalah untuk kegunaan ilmiah. Contohnya ialah Kamus Istilah Fiqh
 • Kamus Etimologi
  Kamus yang menerangkan asal usul sesuatu perkataan dan maksud asalnya.
 • Kamus tesaurus (perkataan seerti)
  Kamus yang menerangkan maksud sesuatu perkataan dengan memberikan kata-kata seerti sahaja. Kamus ini adalah untuk membantu para penulis bagi mempelbagaikan penggunaan diksi. Contohnya, Kamus Seerti Bahasa Melayu PTS
 • Kamus peribahasa/simpulan bahasa
  Kamus yang menerangkan maksud sesuatu peribahasa/simpulan bahasa. Selain daripada digunakan sebagai rujukan, kamus ini juga sesuai untuk dibaca dengan tujuan keseronokan.
 • Kamus Kata Nama Khas
  Kamus yang hanya menyimpan kata nama khas seperti nama tempat, nama tokoh, dan juga nama bagi institusi. Tujuannya adalah untuk menyediakan rujukan bagi nama-nama ini.
 • Kamus Terjemahan
  Kamus yang menyedia kata seerti bahasa asing untuk satu bahasa sasaran. Kegunaannya adalah untuk membantu para penterjemah.

Cara penyusunan kamus sunting

Penyusunan kamus merupakan satu kerja yang berat. Biasanya ia dilakukan secara berpasukan. Secara umumnya penyusunan kamus akan melalui prosedur seperti di bawah.

 1. Perancangan
 2. Pembinaan data korpus
 3. Pengisihan dan pengabjadan data
 4. Pengolahan data
 5. Pemerian makna

Perancangan sunting

Pada peringkat ini, penyusun kamus harus menentukan perkara seperti di bawah:

 • Tujuan penyusunan kamus
 • Pendekatan kerja

Selepas itu, penyusun kamus akan mula mengumpul bahan-bahan yang diperlukan seperti pasukan penyusunnya, modal, komputer dan peralatan yang lain.

Pembinaan data korpus sunting

Hanya kata-kata yang pernah digunakan oleh masyarakat akan dimasukkan ke dalam kamus. Maka dengan itu, pasukan penyusun kamus akan membaca sejumlah karya untuk mendapatkan kata-kata kutipan yang akan dimasukkan ke dalam kamus nanti. Kata-kata ini akan dirakamkan ke dalam kad, satu kata satu kad, dan kad-kad ini disusun mengikut urutan abjad. Semua kata-kata yang pernah muncul dan terbaca dalam akan dirakam. Perkejaan ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi pada zaman sekarang ia banyak dibantu oleh komputer.

Pengisihan dan pengabjadan data sunting

Prosedur ini merupakan satu kemestian. Setiap kata yang telah dirakam akan disusun menurut abjad. Sekiranya tidak, maka data-data ialah sesuatu yang tidak berguna kerana untuk mencari sesuatu perkataan dalam keadaan ini adalah tidak mungkin.

Secara manual, kerja ini boleh dilakukan dengan merakamkan kata-kata kutipan di dalam kad, satu kata satu kad, supaya kata-kata ini boleh dialih dan disusun dalam urutan. Selepas itu kad-kad ini akan disimpan dalam katalog.

Pengolahan data sunting

Setelah kata-kata sudah dikumpul dan siap diabjadkan, maka data ini harus dianalisis. Pada peringkat ini penyusun kamus akan mengklasifikasikan kata-kata ini kepada:

 • Kata-kata yang lewah
 • Kata-kata baru
 • Kata-kata neologisme (Kata-kata baru yang jarang diguna pakai)
 • Kata-kata yang mengalami perubahan makna

Selepas itu, penyusun kamus akan membuangkan kata-kata yang lewah, mendokumentasikan kata-kata neologisme, dan seterusnya mengambil kata-kata baru dan kata-kata yang mengalami perubahan makna ke peringkat "pemerian makna"

Pemberian makna sunting

Pemberian makna bermaksud menjelaskan makna sesuatu perkataan. Pemberian makna boleh dilakukan dengan menggunakan ilmu semantik dan pragmatik. Penyusun kamus boleh menggunakan pelbagai bahan rujukan seperti kamus yang sedia ada, daftar istilah dan sebagainya untuk mencari maksud sesuatu perkataan.

Sejarah sunting

Tradisi perkamusan merupakan satu tradisi yang lama dalam sejarah umat manusia. Usaha menyusun kamus seawal-awal boleh dikesan pada abab ke-7 SM di Mesopotamia. Pada abad ke-2M, kamus yang lengkap sudah pun diterbitkan oleh manusia. Contohnya, di negara China pada zaman Dinasti Han, telah muncul sebuah kamus besar yang berjudul 说文解字(Perbincangan Kata-kata). Kamus ini merupakan sebuah kamus yang lengkap dan masih berfungsi sehingga hari ini. Huraian mengenai sejarah perkamusan bahasa Melayu adalah seperti di bawah:

Peringkat awal (1403-1800) sunting

Tradisi perkamusan Melayu boleh dikesan seawal-awal pada zaman Kesultanan Melaka, di mana wujudnya suatu daftar kata Tionghoa-Melayu pada awal abad ke-15 berisi 500 lema. Ada pula daftar kata bahasa Itali-Melayu yang disusun oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1522.[6][7] Secara umumnya, perkamusan Melayu pada peringkat ini mempunyai ciri-ciri sepunya di mana ia disusun berupa Daftar Kata dan Dwibahasai daripada orang bukan penutur jati Melayu dengan displin leksikografi yang longgar; hal ini didorong keterdesakan keperluan komunikasi dengan orang tempatan dalam perdagangan atau pemubalighan ajaran Kristian. Terdapat beberapa kamus yang masih terselamat yang mula menghubungkan antara penuturan bahasa di Nusantara dengan dunia Barat:[8]

 • Spraeck ende woordboek, Inde Malaeysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabishe ende Turesche woorden (Kamus IndoMelayu-Madagaskar mengandungi perkataan Arab-Turki) susunan Frederick de Houtman tahun 1603.
 • Dutch Malay-Malay Dictionary susunan Peter Floris tahun 1604.
 • Vocabularium ofte woortboeknaer order vanden Alphapet in`t Duystsch-Maleysch ende Maleysche Duytsch (Buku Perbendaharaan Kata-kata Melayu-Belanda dan Belanda-Melayu) susunan Caspar Wilt ens dan Sebastianus Danckaerts tahun 1623;
  • diadaptasi kepada Dictionarium Malaico-Latinum et Latino-Malaicum ("Kamus Melayu-Latin dan Latin-Melayu")[9] susunan David Haex untuk Nikaya Dominicus tahun 1631 di Rum.

Peringkat perkembangan, penglibatan pihak British dan Belanda (1800-1950) sunting

Pada peringkat ini terdapat banyak kemajuan dalam perkamusan Melayu. Hal ini adalah disebabkan oleh munculnya beberapa penyusun kamus yang bersungguh-sungguh dan profesional sama ada daripada golongan penjajah dan juga tempatan. Tokoh-tokoh perkamusan pada zaman ini adalah seperti di bawah:

 • Kamus Melayu – Inggeris oleh Thomas Bowry pada awal abad ke-18
 • Masrden
  Pertama kali menggunakan kaedah saintifik untuk menyusun kamus. Hasilnya ialah A Dictionary of Malay Langguge pada tahun 1812
 • R. J. Wilkinson (1901, 1908, 1932)[10]
 • W.G. Shellabear (1902, 1916)
 • R. O Winstedt (1913)
 • Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi - Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu (1931) yang paling diketahui memenuhi keperluan masyarakat Melayu dalam bidang agama; kamus ini telah mendapat sambutan yang hangat dan telah diulang cetak sebanyak 24 kali.
 • Kamus Bahasa Sunda baru ditulis oleh A. de Wilde tahun 1841, dengan judul Nederduitsch-Maleisch en Soendasch Woordenboek. Kamus-kamus yang ditulis oleh para ahli bahasa asing tersebut biasanya terbatas pada kamus dwibahasa (bahasa asing-bahasa di Hindia Timur ataupun sebaliknya).

Kamus ekabahasa pertama yang wujud di Nusantara ditulis oleh Raja Ali Haji, berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga penggal yang pertama; kamus ini terbit pada tahun 1850-an. Kitab Pengetahuan Bahasa disebut ii sebenarnya bukan dapat dikira kamus murni namun merupakan kamus ensiklopedia untuk keperluan pelajar.

Zaman merdeka, peringkat kematangan (sejak 1940-1950) sunting

Indonesia yang merdeka dahulu dalam Nusantara menjadi lebih merebak penerbitan kamus setempat. Pusat Bahasa merupakan penerbit utama kamus Bahasa Indonesia berukuran besar selain juga puluhan kamus bahasa daerah. Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) diselenggarakan oleh W.J.S. Poerwadarminta merupakan kamus besar terbitan Pusat Bahasa dengan 20 ribu entri. Ia menjadi duluan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, kamus mutakhir baku untuk bahasa Melayu baku se-Republik Indonesia; kamus ini merupakan hasil karya pasukan dipimpin Sri Sukesi Adiwimarta dan Adi Sunaryo dan diselia Anton M. Moeliono.

Di seberang negeri pula, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia memulakan penerbitan kamus mereka sendiri iaitu Kamus Dewan, edisi pertama kamus ini terbit pada 1970.

Perkamusan pada peringkat ini telah diterap dengan tujuan yang baharu iaitu pembentukan kamus normatif yang mengetengahkan penggunaan bahasa yang "betul". Berbagai pihak swasta lain turut pula mengisi kehendak ramai menyelenggarakan kamus bahasa mereka sendiri. Syarikat-syarikat Indonesia misalnya menerbitkan Kamus Indonesia oleh E. St. Harahap (cetakan ke-9, 1951), Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Hassan Noel Arifin (1951) dan Kamus Modern Bahasa Indonesia oleh Sutan Muhammad Zain (1954).

Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei pada tahun 2011 mengeluarkan kamus besar mereka sendiri yang menghimpunkan kosa kata bahasa-bahasa Melayu serantau selain dalam negaranya termasuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia dalam suatu kamus tergabung iaitu Kamus Bahasa Melayu Nusantara.[11]

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

 1. ^ a b "الْقَامُوس". المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين. Academy of the Arabic Language. 1998 – melalui The Arab Lexicon Hawramani.
 2. ^ a b Thatcher, Griffithes Wheeler (1911). "Fairūzābādī" . Dalam Chisholm, Hugh (penyunting). Encyclopædia Britannica (dalam bahasa Inggeris). 10 (ed. ke-11). Cambridge University Press. m/s. 133.
 3. ^ The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, edited by Oliver Leaman, year 2006, biographical entry for Al-Firuzabadi.
 4. ^ Arabic Lexicography: Its History, and Its Place in the General History of Lexicography, by John Haywood, year 1965, pages 83 - 88.
 5. ^ Mohd. Said bin Haji Sulaiman (1936). "buku katan". Buku Katan (ed. dirumikan, 2002). Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor (asal), Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. ISBN 9789836252272.
 6. ^ Alessandro Bausani, THE FIRST ITALIAN-MALAY VOCABULARY BY ANTONIO PIGAFETTA, Jurnal East and West Vol. 11, No. 4 (Desember 1960), pp. 229-248, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)
 7. ^ Bibliotheca marsdeniana philologica et orientalis: A catalogue of books and ... Oleh William Marsden, King's College (Universiti London). Library
 8. ^ Linehan, W. (Mar 1949). "The Earliest Word-lists and Dictionaries of the Malay Language". Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. 22 (1 (147)): 183–187.
 9. ^ Dictionarium Malaico-Latinum et Latino-Malaicum
 10. ^ Hasil digital Wilkinson, R. J. (Richard James), 1867-1941. A Malay-English dictionary [electronic resource. oleh R. J. Wilkinson.
 11. ^ "Kamus". Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Dicapai pada 3 Ogos 2020.

Bacaan lanjut sunting

 • Ibrahim bin Ahmad. 2002. Perkamusan Melayu: Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pautan luar sunting

Kamus lain