Dalam bidang fizik, sinaran merupakan tenaga dalam bentuk gelombang ataupun zarah subatom. Sinaran boleh dibahagikan kepada sinaran pengion dan sinaran bukan pengion. Sinaran pengion mempunyai tenaga yang cukup untuk mengion atom atau molekul lain, manakala sinaran bukan pengion tidak mampu mengion zarah lain. Bahan radioaktif merupakan sesuatu bahan yang menyinarkan sinaran pengion.

Jenis sinaranSunting

Lihat jugaSunting