Semitik adalah istilah linguistik yang merujuk kepada subbahagian dari yang secara besarnya bahasa Afro-Asia Timur Tengah, iaitu bahasa Semitik, baik juga dari penutur mereka' sejajar dengan budaya, dan etnik. Walaupun terdapat banyak perdebatan tentang skop dari segi perkataan' "bangsa" yang digunakan dalam konteks genetik populasi dan sejarah, sebagai istilah linguistik keluarga bahasa adalah definisi-baik untuk menggolongkan silam dan versi moden bahasa Amhara, Arab, Aramia, Akkadia, Ibrani, Malta, Syriak, Tingrinya, dll.

Asal usul sunting

Istilah Semite dicadangkan pada mulanya bagi merujuk kepada bahasa yang berkait rapat dengan Ibrani oleh Ludwig Schlözer, dalam Eichhorn's "Repertorium", jil. VIII (Leipzig, 1781), p. 161. melalui Eichhorn nama kemudian datang dalam penggunaan am (cf. dia "Einleitung dalam das Alte Testament" (Leipzig, 1787), I, p. 45. Dalam dia "Gesch. der neuen Sprachenkunde", pt. I (Göttingen, 1807) ia sudah menjadi istilah teknikal dikukuh. (The Catholic Encyclopedia, Volume XIII)

Perkataan "Semitik" adalah adjektif dipemerolehan dari Shem, salah satu dari tiga anak Nabi Nuh a.s dalam Injil (Genesis 5.32, 6.10, 10.21), atau lebih tepat sekali dari bentuk nama itu dari Greek, namanya Σημ (Sēm); bentik kata nama kepada seorang adalah Semite. Bentuk adjektif negatif, anti-Semitik, adalah hampir sentiasa guna sebagai salah nama untuk bermaksud spesifiknya "anti-Yahudi".

Konsep orang "Semitik" dipemerolehan dari akaun Biblikal dari asal usul dari budaya dikenali kepada Ibrani purba. Yang terdekat kepada mereka dalam budaya dan bahasa adalah amnya dipercayai diturunkan oleh moyang mereka Shem. Musuh selalu dikatakan menjadi keturunan dari adik-beradik disumpahnya Ham. Dalam Genesis 10:21-31 Shem dihuraikan sebagai ayah kepada Aram, Asshur, dan lain-lain: moyang Biblikal dari Aramia, Assyria, Babylonia , Chaldea, Sabian, dan Ibrani , dsbg., semua bahasa yakni dekat berkait rapat; keluarga bahasa mengandungi mereka oleh itu dinamakan Semitik oleh linguis. Bagaimanapun Kanaan dan Amorit juga tutur suatu bahasa yang tergolong kepada keluarga ini, dan oleh itu juga diistilahkan Semitik dalam linguistik dalam Genesis sebagai ayah kepada Elam dan keturunan dari Lud, dimana bahasanya bukan Semitik.

Orang proto-Semitik, moyang kepada Semite di Timur Tengah sebelum perpecahan dari dihipotesiskan asalnya bahasa proto-Semitik ke dalam beraneka bahasa Semitik moden, diingatkan asalnya berada dari semenanjung Arab. Teori lain meletakkan proto-Semitik dalam Tanah Tinggi Habsyah.

Bahasa sunting

Maksud linguistik moden dari "Semitik" adalah oleh itu dipemerolehan dari (walaupun tidak sama kepada) penggunaan Biblikal. Dalam konteks linguistik bahasa Semitik adalah subkumpulan dari yang lebih besar keluarga bahasa Afro-Asia (menurut kepada klasifikasi meluas diterima Joseph Greenberg) dan termasuk, dikalangan lain, Akkadia, bahasa purba Babylon, Habsyi, bahasa rasmi Habsyah, Arab, bahasa Semitik kotemporari terbesar, Aramia, bahasa ibunda Jesus, Kanaan, Ge'ez, bahasa purba dari ayat suci Gereja Ortodoks Tewahedo Habsyah, Ibrani, Phoenicia atau Punik, dan Arab Selatan, bahasa purba Sheba/Saba, dimana kini termasuk Mehri, dituturkan oleh hanya minoriti kecil pada bahagian selatan Semenanjung Arab.

Liarnya berjaya sebagai bahasa kedua lebih menjangkaui bilangan mereka dari penutur bahasa-pertama kontemporari, sedikit bahasa Semitik kini adalah pangkalan kesusasteraan suci dari sesetengah dari agama dunia unggul, termasuk Islam (Arab), Agama Yahudi (Ibrani dan Aramia), dan Kristianiti Ortodoks (Aramia dan Ge'ez). Berjuta mepelajari ini sebagai bahasa kedua (atau versi purba dari bahasa ibunda moden mereka): ramai Muslim belajar membaca dan menhafal Arab Klasikal, bahasa Al-Qur'an, dan Yahudi seluruh dunia di luar Israel dengan lain-lain bahasa pertama tutur dan belajar Ibrani, bahasa Taurat, Midrash, dan lain-lain ayat suci Yahudi.

Ia pertu dinotakan yakni berber, Mesir (termasuk Coptik, Hausa, Somali, dan kebanyakan lain bahasa berkaitan di dalam kawasan lebih luas dari Afrika Utara dan Timur Tengah tidak tergolong dalam kumpulan Semitik, tetapi kepada yang lebih besar keluarga bahasa Afro-Asia dimana bahasa Semitik juga adalah subkumpulan. Lain-lain bahasa purba dan Timur Tengah moden — Armenia, Kurdish, Parsi, Turki, Sumeria purba, dan Nubian — tidak tergolong kepada kumpulan kepada yang lebih besar keluarga bahasa Afro-Asia dan tidak berkait rapat dengannya, (atau, untuk lebih tepat, kemungkinan lebih jauhan berkait rapat). (Nota, pertama dari tiga bahasa ini adalah Indo-Eropah.)

Untuk senarai lengkap dari bahasa Semitik dan Afro-Asia, lihat Senarai Ethnologue.

Geografi sunting

Orang Semitik dan bahasa mereka dalam masa sejarah moden dan purba telah meliputi kawasan luas menyambungkan Afrika, Asia Barat dan semenanjung Arab. Bukti sejarah terawal (bertulis) dari mereka ditemui dalam Bulan Sabit Subur, suatu kawasan merangkumi tamadun Babylonia dan Assyria sepanjang sungai Tigris dan Euphrates, berkembang barat laut kepada Asia Kecil selatan (Turki moden) dan Levant sepanjang Mediterranean timur. (Kini kawasan sama ini dipopulasikan oleh penutur Arab kecuali untuk Israel, dimana Ibrani moden telah diperkenalkan semula pada abad ke-20 sebagai bahasa kebangsaan.) Kesan awal penutur Semitik telah ditemui, juga, dalam inskripsi Arab Selatan di Yaman dan kemudian, dalam waktu Rom, dalam inskripsi Nabatia dari Petra (Jordan moden) selatan kepada Arabia. (Sini, juga, bahasa Arab telah besarnya menang atas bahasa ibunda Semitik asal.) Bahasa Semitik dan orang juga ditemui di Tanduk Afrika, terutamanya Eritrea dan Habsyah, pegangan terakhir unggul bahasa Semitik Selatan. Perkembangan kemudian dari bahasa Semitik juga tersebar kepada Afrika Utara pada dua tempoh terasing meluas. Perkembangan perta berlaku pada Phoenicia purba, nama yang diberi oleh Greek kepada Kanaan, sepanjang Laut Mediterranean selatan seluruh haluan kepada Laut Atlantik (koloni dimana termasuk musuh Rom purba Carthage). Yang kedua, sealaf kemudian, berlaku dengan perkembangan tentera Muslim dan kehadiran bahasa Arab dari pada abad ke-7 dan 8 M, dimana, pada kemuncak mereka, menguasai semenanjung Hispanik dan Sicily. Perkembangan Arab Muslim juga bertanggungjawab untuk kehadiran bahasa Arab moden dari Mauritania, pada pesisiran Atlantik dari Afrika Barat, kepada Laut Merah pada hujung barat laut dari Afrika, dan ketibaannya sepanjang Sungai Nil melalui tradisinya wilayah bukan-Semitik, sejauh seperti separuh utara Sudan, dimana, sebagai bahasa kebangsaan, Sudan bukan-Arab sejauh selatan lagi perlu mempelajarinya. Bahasa Semitik kini juga dituturkan di Malta (dimana dialek pengaruh-Itali dari bahasa Arab Afrika Utara dituturkan) dan pada pulau Socotra pada Lautan Hindi antara Yaman dan Somalia, dimana tanda sedang mati dari Arab Selatan dituturkan dalam bentuk Socotri.

Agama sunting

Dalam konteks agama, istilah Semitik boleh merujuk kepada agama yang bersekutu dengan penutur dari bahasa ini: demikian agama Yahudi, Kristianiti dan Islam selalu dihuraikan sebagai "agama Semitik," meskipun istilah agama samawi lebih lazim digunakan kini. Akaun komprehensif yang lebih benar dari agama "Semitik" akan termasuk agama politheistik (seperti agama Adad, Hadad) yang berkembang di Timur Tengah sebelum agama samawi.

Etnik dan bangsa sunting

 
Digayakan peta T dan O, memaparkan Asia sebagai rumah kepada keturunan Shem (Sem). Afrika disifatkan kepada Ham dan Eropah kepada Japheth

Pada Eropah Medieval, semua orang Asia dianggap sebagai keturunan Shem. Pada abad kesembilan belas, istilah Semitik dikurungkan kepada kumpulan etnik yang bersejarahnya bertutur bahasa Semitik. Orang ini selalu dianggap sebagai bangsa yang berbeza. Bagaimanapun, sesetengah teoris bangsa anti-Semitik pada waktu menghujahkan yakni orang Semitik dibangkit dari kekaburan kelainan antara bangsa terasing sebelumnya. Proses sepatutnya ini dirujukkan sebagai Semitikasi oleh teoris-bangsa Arthur de Gobineau. Fahaman yakni identiti Semitik adalah produk dari "kekeliruan" bangsa yang kemudian diambil oleh ideologi Nazi Alfred Rosenberg.

Sains moden, pada bandingannya, mengenali krturunan fizikal lazim kumpulan etnik melalui penyelidikan genetik, dan analisis dari orang Semitik mencadangkan yakni mereka kongsi keturunan lazim dengan nyata. Meskipun tiada keputusan nyata lazim mitokondrial telah dihasilkan, pautan Y-kromosomal antara orang Timur-Dekat seperti Palestin, Syrian, dan etnik Yahudi telah terbukti berbuah, meskipun perbezaan disumbangkan dari kumpulan lain (lihat Y-kromosomal Aaron). Walaupun genetik populasi masih sains muda, kelihatan ia menunjukkan yakni bahagian nyata dari keturunan orang ini' datang dari populasi Timur Tengah lazim dimana (meskipun perbezaan dengan salasilah Biblikal) istilah Semitik telah digunakan.

Pautan luar sunting