Pinang mempunyai beberapa erti antaranya adalah seperti berikut:o-