Abjad Vietnam

(Dilencongkan dari Quốc Ngữ)

Abjad Vietnam (Bahasa Vietnam: Chữ Quốc Ngữ, "tulisan bahasa kebangsaan") mempunyai 29 huruf seperti berikut, dalam urutan betul:

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y
a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Bahasa Vietnam juga menggunakan sepuluh dwihuruf dan satu trihuruf seperti berikut.

CH GH GI KH NG NGH NH PH QU TH TR

Dwihuruf-dwihuruf dan trihuruf ini pernah dianggap sebagai huruf tunggal dan seseorang boleh menjumpainya dalam kamus-kamus lama. Kini dwihuruf dan trihuruf ini bukan lagi dijadikan huruf tunggal untuk tujuan urutan; jadi, contohnya, "CH" diurut antara "CA" dan "CO" dalam kamus-kamus terkini.

Huruf-huruf "F", "J", "W" dan "Z" bukan sebahagian abjad Vietman, namun digunakan dalam kata pinjaman. "W" kadang-kala digunakan menggantikan tempat "Ư" dalam singkatan. Dalam penulisan tidak formal, "W", "F", dan "J" kadang-kala dijadikan trengkas masing-masing untuk "QU", "PH", dan "GI".

Nama-nama huruf dan sebutannyaSunting

Abjad Vietnam
Huruf Nama IPA
A a a
Ă ă á a
 â ə, ɜ
B b bê, bờ ɓ, ʔb
C c xê, cờ k
D d dê, dờ z, sebutan loghat selatan: j
Đ đ đê, đờ ɗ, ʔd
E e e ɛ
Ê ê ê e
(F) (f) ép
G g giê, gờ ɣ
ʒ(sebelum i, ê, dan e)
H h hắt, hờ h
I i i ngắn i
(J) (j) ri
K k ca, kờ k
L l e-lờ, lờ l
M m em-mờ, mờ m
N n en-nờ, nờ n
O o o ɔ
Ô ô ô o
Ơ ơ ơ əː, ɜː
P p pê, pờ p
Q q cu, quy, quờ k
R r e-rờ, rờ z, sebutan loghat selatan: ʐ, ɹ
S s ét-sì, sờ s, sebutan loghat selatan: ʂ
T t tê, tờ t
U u u u
Ư ư ư ɯ
V v vê, vờ v, sebutan loghat selatan: j
(W) (w) vê kép, vê-đúp
X x ích-xì, xờ s
Y y i dài, i-cờ-rét i
(Z) (z) giét

Tanda nadaSunting

Bahasa Vietnam adalah bahasa bernada, iaitu erti setiap perkataan bergantung kepada "nadanya" (pokoknya suatu corak nada suara dan glotalisasi tertentu) apabila disebut. Terdapat enam nada yang berbeza; yang pertama ("nada rata") tidak bertanda, sementara lima yang lain ditandai oleh tanda baca diakritik pada bahagian bunyi vokal suku kata.

Nada Diakritik Bunyi vokal berdiakritik Huraian
Ngang (Rata) Tiada A/a Ă/ă Â/â E/e Ê/ê I/i O/o Ô/ô Ơ/ơ U/u Ư/ư Y/y suara rata di paras tengah suara
Huyền (Turun) Graf À/à Ằ/ằ Ầ/ầ È/è Ề/ề Ì/ì Ò/ò Ồ/ồ Ờ/ờ Ù/ù Ừ/ừ Ỳ/ỳ mula di paras agak rendah dan turunkan sedikit nada
Sắc (Naik) Tirus Á/á Ắ/ắ Ấ/ấ É/é Ế/ế Í/í Ó/ó Ố/ố Ớ/ớ Ú/ú Ứ/ứ Ý/ý mula di paras agak tinggi dan naikkan nada dengan mendadak
Hỏi (Turun-naik) Cangkuk Ả/ả Ẳ/ẳ Ẩ/ẩ Ẻ/ẻ Ể/ể Ỉ/ỉ Ỏ/ỏ Ổ/ổ Ở/ở Ủ/ủ Ử/ử Ỷ/ỷ mula di paras agak rendah, turunkan nada, dan naikkan nada
Ngã (Naik berhamzah) Tilde Ã/ã Ẵ/ẵ Ẫ/ẫ Ẽ/ẽ Ễ/ễ Ĩ/ĩ Õ/õ Ỗ/ỗ Ỡ/ỡ Ũ/ũ Ữ/ữ Ỹ/ỹ mula di paras tinggi, kemudian turunkan dan naikkan kembali nada
Nặng (Turun berhamzah) Titik di bawah Ạ/ạ Ặ/ặ Ậ/ậ Ẹ/ẹ Ệ/ệ Ị/ị Ọ/ọ Ộ/ộ Ợ/ợ Ụ/ụ Ự/ự Ỵ/ỵ mula di paras rendah dan terus turunkan nadanya