Sahabat nabi

Dalam Islam, Sahabat nabi (Arab الصحابه;) bermaksud mereka yang hidup semasa zaman Nabi Muhammad lalu mengenali dan menjadi rakan seperjuangan Nabi Muhammad semasa mengembangkan Islam.

Sahabat Nabi yang terkenalSunting

Terdapat 3 syarat yang wajib yang perlu diambil kira sebelum seseorang itu layak digelar sebagai sahabat nabi iaitu, seseorang yang hidup di zaman baginda dan bersua muka atau mendengar suara baginda (kerana terdapat beberapa sahabat baginda yang buta). Kedua, mereka yang beriman dengan baginda iaitu mereka yang percaya dengan kenabian baginda. Yang terakhir ialah mereka yang mati dalam Islam kerana terdapat beberapa orang yang hidup dan bersua dengan baginda serta beriman dengan baginda tetapi murtad setelah kewafatan baginda.

 1. Abbad ibn Bishr
 2. Abdullah ibn Abbas
 3. Abdullah ibn Amru
 4. Abdullah ibn Hudhafah As-Sahmi
 5. Abdullah ibn Jahsy
 6. Abdullah ibn Mas'ud
 7. Abdullah ibn Rawahah
 8. Abdullah ibn Salam
 9. Abdullah ibn Umar
 10. Abdullah ibn Umm Maktum
 11. Abdullah ibn Zubair
 12. Abdur Rahman ibn Auf
 13. Abu Ayyub al-Ansari
 14. Abu Dzar al-Ghifari
 15. Abu Musa Al-Asya'ari
 16. Abu Hurairah
 17. Abu Said Al-Khudri
 18. Abu Sufyan ibn Al-Harits
 19. Abu Ubaidah Al-Jarrah
 20. Abu Darda'
 21. Abul As ibn ar-Rabiah
 22. Adi ibn Hatim
 23. Ammar ibn Yasir
 24. Amru Al-Ash
 25. Amr ibn Jamuh
 26. Anas ibn Malik al-Ansari
 27. An-Nuayman bin Amr
 28. At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi
 29. Aqil ibn Abi Thalib
 30. Asma binti Abu Bakar
 31. Barakah
 32. Bara' ibn Malik al-Ansari
 33. Bilal bin Rabah
 34. Fairuz Ad-Dailami
 35. Habib ibn Zaid al-Ansari
 36. Hanzalah ibn Abu Umayr
 37. Hajar ibn Adi
 38. Hakim ibn Hazm
 39. Hamzah bin Abdul Muttalib
 40. Harits ibn Abdul Muthalib
 41. Huzaifah Al-Yamani
 42. Ikrimah ibn Abu Jahal
 43. Ja'afar ibn Abi Thalib
 44. Julaibib
 45. Khabbab ibn al-Aratt
 46. Khalid bin al-Walid
 47. Miqdad Al-Aswad
 48. Muaz ibn Jabal
 49. Muawiyah ibn Abu Sufyan
 50. Muhammad ibn Maslamah
 51. Mus'ab ibn Umair
 52. Nu'man ibn Muqarrin
 53. Nu'man ibn Basyir
 54. Nuaim ibn Mas'ud
 55. Rabiah bin Ka'ab
 56. Ramlah binti Abu Sufyan
 57. Rumaysa binti Milhan
 58. Sa'ad ibn Abi Waqqas
 59. Sa'ad bin Ubadah
 60. Sa'ad ibn Muaz
 61. Said ibn Amir al-Jumahi
 62. Said ibn Zayd
 63. Salim Maula Abi Huzaifah
 64. Salman Al-Farisi
 65. Suhaib Ar-Rumi
 66. Suhail ibn Amr
 67. Talhah ibn Ubaidillah
 68. Thabit ibn Qais
 69. Thumamah ibn Uthal
 70. Ubaidah al-Harits
 71. Ubay ibn Ka'ab
 72. Umair ibn Sa'ad al-Ansari
 73. Umair ibn Wahab
 74. Umar Al-Khattab
 75. Ummu Salamah
 76. Uqbah ibn Amir
 77. Usamah ibn Zaid
 78. Utbah ibn Ghazwan
 79. Zayd ibn Khatab
 80. Zaid ibn Harithah
 81. Zaid ibn Thabit
 82. Zubair ibn Awwam

Lihat jugaSunting

Pautan luarSunting