Buka menu utama

Sastera adalah karya seni dengan menggunakan tutur bahasa sundengan susunan kata yang menarik sehingga menggugah rasa keindahan, rasa kemanusiaan dan budi pekerti. Kaedah penyampaian Sastera Indonesia terbahagi kepada 2 bahagian besar iaitu : "Sastera Lisan" dan "Sastera Tulisan".

Garis waktu sastera Indonesia pula terbahagi kepada:

Pujangga LamaSunting

Sastera Melayu RendahSunting

Karya sastera di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 - 1942 , yang berkembang di lingkungan masyarakat Cina dan masyarakat Indo-Eropah. Karya sastera pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair , hikayat dan terjemahan novel barat.

‘’’Karya sastera Melayu Rendah’’’

 1. Robinson Crusoe (terjemahan)
 2. Lawan-lawan Merah
 3. Mengelilingi Bumi dalam 80 hari (terjemahan)
 4. Graaf de Monte Cristo (terjemahan)
 5. Kapten Flamberger (terjemahan)
 6. Rocambole (terjemahan)
 7. Nyai Dasima oleh G. Francis (Indonesia)
 8. Bunga Rampai oleh A.F van Dewall
 9. Kisah Perjalanan Nakhoda Bontekoe
 10. Kisah Pelayaran ke Pulau Kalimantan
 11. Kisah Pelayaran ke Makassar dan lain-lainnya
 12. Cerita Siti Aisyah oleh H.F.R Kommer (Indonesia)
 13. Cerita Nyi Paina
 14. Cerita Nyai Sarikem
 15. Cerita Nyonya Kong Hong Nio
 16. Nona Leonie
 17. Warna Sari Melayu oleh Kat S.J
 18. Cerita Si Conat oleh F.D.J. Pangemanan
 19. Cerita Rossina
 20. Nyai Isah oleh F. Wiggers
 21. Drama Raden Bei Surioretno
 22. Syair Java Bank Dirampok
 23. Lo Fen Kui oleh Gouw Peng Liang
 24. Cerita Oey See oleh Thio Tjin Boen
 25. Tambahsia
 26. Busono oleh R.M.Tirtiadisuryo
 27. Nyai Permana
 28. Hikayat Siti Mariah oleh Hadji Moekti (Indonesia)
 29. dan masih ada sekitar 3000 judul karya sastera Melayu-Rendah lainnya.

Angkatan Balai PustakaSunting

Karya sastera di Indonesia sejak tahun 1920 - 1950 , yang dipelopori oleh penerbit Balai Pustaka . Prosa (roman]] , novel , cerita pendek dan drama dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair , pantun , gurindam dan hikayat dalam khazanah sastera di Indonesia pada masa ini.

Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastera Melayu Rendah yang banyak menyoroti kehidupan pernyaian (cabul) dan dianggap memiliki misi politis (liar). Balai Pustaka menerbitkan karya dalam tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu-Tinggi , Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda; dan dalam jumlah terbatas dalam Bahasa Bali , bahasa Batak dan bahasa Madura.

‘’’Karya sastera Angkatan Balai Pustaka’’’

 1. Azab dan Sengsara Seorang Gadis oleh Merari Siregar
 2. Binasa oleh Gadis Priangan
 3. Cinta dan Hawa Nafsu
 4. Siti Nurbaya oleh Marah Rusli
 5. La Hami
 6. Anak dan Kemenakan
 7. Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan oleh Nur Sutan Iskandar
 8. Karena Mertua
 9. Hulubalang Raja
 10. Katak Hendak Menjadi Lembu
 11. Salah Asuhan oleh Abdul Muis
 12. Pertemuan Jodoh
 13. Surapati
 14. Sengsara Membawa Nikmat oleh Tulis Sutan Sati
 15. Tak Disangka
 16. Tak Membalas Guna
 17. Memutuskan Pertalian
 18. Menebus Dosa oleh Aman Datuk Madjoindo
 19. Si Cebol Rindukan Bulan
 20. Sampaikan Salamku Kepadanya
 21. Kasih Tak Terlarai oleh Suman Hasibuan
 22. Mencahari Pencuri Anak Perawan
 23. Percobaan Setia
 24. Darah Muda oleh Adinegoro
 25. Asmara Jaya
 26. Tak Putus Dirundung Malang oleh Sutan Takdir Alisjahbana
 27. Dian yang Tak Kunjung Padam
 28. Anak Perawan Di Sarang Penyamun
 29. Di Bawah Lindungan Ka'bah oleh Hamka
 30. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck
 31. Tuan Direktur
 32. Di Dalam Lembah Kehidupan
 33. Nji Rawit Tjeti Penjual Orang oleh I Gusti Njoman Pandji Sutisna
 34. Sukreni Gadis Bali
 35. I Swasta Setahun di Bedahulu
 36. Pembalasan oleh Said Daeng Muntu
 37. Karena Kerendahan Hati
 38. Pahlawan Minahasa oleh Marius Ramis Dayoh
 39. Putra Budiman

Nur Sutan Iskandar dapat disebut sebagai 'Raja Pengarang Balai Pustaka' oleh sebab banyaknya karya tulisnya pada masa tersebut.

Pujangga BaruSunting

Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sasterawan pada masa tersebut , terutama terhadap karya sastera yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesedaran kebangsaan. sastera Pujangga Baru adalah sastera intelektual, nasionalistik dan elitis menjadi "bapak" sastera modern Indonesia.

Pada masa itu, terbit pula majalah "Poedjangga Baroe" yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah dan Armin Pane . Karya sastera di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka (tahun 1930 - 1942)]], dipelopori oleh Sutan Takdir Alisyahbana dan lain-lain. Masa ini ada dua kelompok sasterawan Pujangga baru iaitu 1. Kelompok "Seni untuk Seni" yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah dan; 2. Kelompok "Seni untuk Pembangunan Masyarakat" yang dimotori oleh Sutan Takdir Alisjahbana,, Armin Pane dan Rustam Effendi.

Karya sasteraSunting

 1. Layar Terkembang oleh Sutan Takdir Alisjahbana
 2. Tebaran Mega
 3. Belenggu oleh Armin Pane
 4. Jiwa Berjiwa
 5. Gamelan Jiwa
 6. Jinak-jinak Merpati
 7. Kisah Antara Manusia
 8. Nyanyi Sunyi oleh Amir Hamzah
 9. Buah Rindu
 10. Pancaran Cinta oleh Sanusi Pane
 11. Puspa Mega
 12. Madah Kelana
 13. Sandhyakala ning Majapahit
 14. Kertajaya
 15. Tanah Air oleh Muhammad Yamin
 16. Indonesia Tumpah Darahku]]
 17. Ken Angrok dan Ken Dedes
 18. Kalau Dewi Tara Telah Berkata
 19. Percikan Permenungan oleh Rustam Effendi
 20. Bebasari
 21. Kalau Tak Untung oleh Sariamin
 22. Pengaruh Keadaan
 23. Rindu Dendam oleh J.E.Tatengkeng

Angkatan '45Sunting

Angkatan 50-anSunting

Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastera Kisah asuhan H.B.Jassin. Ciri angkatan ini adalah karya sastera yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastera lainnya , sastera.

Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sasterawan , yang bergabung dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang berkonsep sastera realisme-sosialis. Timbullah perpecahan dan polemik yang berpanjangan di antara kalangan sasterawan di Indonesia pada awal tahun 1960 ; menyebabkan mandegnya perkembangan sastera karena masuk ke dalam politik praktis dan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya Gestapo 30 September di Indonesia.

Angkatan 50-60-anSunting

Angkatan 66-70-anSunting

Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastera Horison. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastera pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastera , munculnya karya sastera beraliran surrealistik , arus kesedaran , arketip , absurd , dll pada masa angkatan ini di Indonesia. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya karya sastera pada masa angkatan ini. Sasterawan pada akhir angkatan yang lalu termasuk juga dalam kelompok ini seperti Motinggo Busye , Purnawan Tjondronegoro , Djamil Suherman , Bur Rasuanto , Gunawan Mohammad , Sapardi Djoko Damono dan Satyagraha Hurip dan termasuk paus sastera Indonesia , H.B.Jassin.

Seorang sasterawan pada angkatan 50-60-an yang mendapat tempat pada angkatan ini adalah Iwan Simatupang. Pada masanya , karya sasteranya berupa novel , cerpen dan drama kurang mendapat perhatian bahkan sering menimbulkan kesalahfahaman; ia lahir mendahului zamannya.

Beberapa sasterawan pada angkatan ini antara lain: Umar Kayam , Ikranegara , Leon Agusta , Arifin C Noer , Akhudiat , Darmanto Jatman , Enny Soemargo , Arief Budiman , Gunawan Mohammad , Budi Darma , Hamsad Rangkuti , Putu Widjaya , Wisran Hadi , Wing Kardjo , Taufik Ismail dan banyak lagi yang lainnya.

Karya sastera Angkatan '66Sunting

 1. Amuk
 2. Kapak
 3. Laut Belum Pasang
 4. Meditasi
 5. Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur
 6. Tergantung Pada Angin
 7. Dukamu Abadi
 8. Aquarium
 9. Mata Pisau
 10. Perahu Kertas
 11. Sihir Hujan
 12. Interlude
 13. Parikesit
 14. Seribu Kunang-kunang di Manhattan
 15. Sri Sumarah dan Bawuk
 16. Godlob
 17. Adam Makrifat
 18. Berhala
 19. Telegram
 20. Stasiun
 21. Pabrik
 22. Gres
 23. Bom
 24. Ziarah
 25. Kering
 26. Merahnya Merah
 27. Koong
 28. Tegak Lurus Dengan Langit
 29. Aduh
 30. Edan
 31. Dag Dig Dug
 32. Tengul
 33. Sumur Tanpa Dasar
 34. Kapai Kapai
 35. Sekeping hati perempuan

dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dasawarsa 80-anSunting

Karya sastera di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 , ditandai dengan banyaknya roman percintaan , dengan sasterawan wanita yang menonjol pada masa tersebut iaitu Marga T . Majalah Horison tidak ada lagi (Note: Bahkan majalah sastera "Horison" masih terbit hingga ke hari ini. Mdm.) ]] , [[karya sastera Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum.

Beberapa sasterawan yang dapat mewakili Angkatan dekad 80-an ini antara lain adalah: Remy Sylado , Yudistira Ardinugraha , Noorca Mahendra , Seno Gumira Ajidarma , Kurniawan Junaidi.

Karya Angkatan Dasawarsa 80-anSunting

Antara lain adalah:

 1. Badai Pasti Berlalu
 2. Cintaku di Kampus Biru
 3. Sajak Sikat Gigi
 4. Arjuna Mencari Cinta
 5. Manusia Kamar
 6. Karmila

Mira W dan Marga T adalah dua sasterawan wanita Indonesia yang menonjol dengan fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. Pada umumnya , tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita. Bertolak belakang dengan novel-novel Balai Pustaka yang masih dipengaruhi oleh sastera Eropah abad 19 di mana tokoh utama selalu dimatikan untuk menonjolkan rasa romantisme dan idealisme , karya-karya pada era 80-an biasanya selalu mengalahkan peran antagonisnya.

Namun yang tak boleh dilupakan , pada era 1980-an ini juga tumbuh sastera yang beraliran pop (tetapi tetap sah disebut sastera , jika sastera dianggap sebagai salah satu alat komunikasi) , iaitu lahirnya sejumlah novel popular yang dipelopori oleh Hilman dengan Serial Lupus-nya. Justeru dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih "berat". Budaya barat dan konflik-konfliknya sebagai tema utama cerita terus mempengaruhi sastera Indonesia sampai tahun 2000.

Angkatan Dasawarsa 2000-anSunting

Sasterawan angkatan 2000 mulai merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an , seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kisah novel fiksi.

Karya sasteraSunting

Ayu Utami dengan karyanya Saman , sebuah fragmen dari cerita Laila Tak Mampir di New York. Karya ini menandai awal bangkitnya kembali sastera Indonesia setelah hampir 20 tahun. Gaya penulisan Ayu Utami yang terbuka , bahkan vulgar , itulah yang membuatnya menonjol dari pengarang-pengarang yang lain. Novel lain yang ditulisnya adalah Larung , lanjutan dari cerita Saman.

CybersasteraSunting

Era internet memasuki komunitas sastera di Indonesia. Banyak karya sastera Indonesia yang tidak dipublikasi berupa buku namun termaktub di dunia maya (internet)baik yang dikelola resmi oleh pemerintah , organisasi non-profit maupun situs pribadi. Ada beberapa situs sastera Indonesia di dunia maya.

Lihat jugaSunting