Syariat Islam

(Dilencongkan dari Syariah)


Syariat Islam ialah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebahagian penganut Islam

Fakta bahawa Islam tidak memasukkan konsep hak dan kebebasan individu menonjol sebagai "sumber konflik penting" antara pemahaman undang-undang Syariah dan Barat.[1] Sebilangan amalan syariah klasik mengandungi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia; Ini sejenis pengkriminalan orang dengan melabelkan mereka sebagai "murtad" atau "Fasiq" dan hukuman yang diberikan kepada mereka.[2] Di samping itu, amalan hijab mutlak (termasuk larangan wanita meninggalkan kediaman mereka tanpa izin dan mengambil bahagian dalam kehidupan sosial) harus dinilai dalam ruang lingkup ini.

Rakaman secara rahsia dirakam oleh Kesatuan Wanita Revolusi di Afghanistan pada 26 Ogos 2001. Seorang wanita dihukum secara terbuka dengan tongkat oleh polis agama kerana menanggalkan burqa (wajahnya).

Etika / KeadilanSunting

Qisas;(untuk kejahatan membunuh dan mencederakan) Qisas adalah praktik yang difahami sebagai pembalasan dalam "tatanan sosial suku" dan dilakukan berdasarkan "kesetaraan sosial". Bergantung pada status sosial orang yang dibunuh (lelaki, wanita, hamba, bebas, elit atau orang biasa), seseorang dari suku yang menjadi milik pembunuh (setaraf dengan orang yang dibunuh) dibunuh. Sebagai contoh, hanya hamba yang boleh dibunuh untuk hamba, dan seorang wanita boleh dibunuh untuk seorang wanita.[3] Keadaan "persamaan sosial" dalam qisas bermaksud bahawa; "jika orang yang rendah diri secara sosial membunuh seseorang dari kelas atasan, qisas akan diterapkan", sedangkan "jika seseorang dari kelas atasan membunuh seseorang dari kelas bawah, itu tidak dapat diterapkan". Dalam kes ini, pembayaran pampasan (Diyya dalam İslam) dapat dibayar kepada keluarga orang yang dibunuh.

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh iaitu: Orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh), maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa) dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan (bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. "(Al-Baqarah:178)

Walaupun pembalasan pasti berlaku dalam jenayah pembunuhan(2:178), situasinya tidak jelas dalam jenayah mencederakan. Untuk hukuman (mata untuk mata, gigi untuk gigi, dan lain-lain), ungkapan "Ini adalah bagaimana kita menulis kepada mereka (Bani Israel) dalam buku", digunakan. (5:45)

 
Pasar hamba abad ke-13, Yaman. Hamba dan gundik dianggap harta dalam Syariah; Ia boleh dibeli, dijual, disewa, dihadiahkan, dikongsi dan diwarisi.

Sumber Hukum IslamSunting

Al-Qur'anSunting

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam ialah sumber hukum Islam yang pertama kerana merupakan firman Allah yang disampaikan pada Muhammad. Kerana tidak semuanya dinyatakan secara zahiriah, terdapat pelbagai tafsiran tentang isi-isi Al-Qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan.

HadisSunting

Hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan persetujuan Muhammad yang kemudian dijadikan sumber hukum. Fungsi hadis antara lain:

  • Mempertegas hukum dalam Al-Qur'an
  • Memperjelas hukum dalam Al-Qur'an
  • Menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an

Ijma'Sunting

Ijma' (إجماع) maknanya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

QiyasSunting

Qiyas (قياس) ialah proses taakulan berasaskan analogi daripada nass atau perintah yang diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama.

IjtihadSunting

Ijtihad ialah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Muhammad telah wafat sehingga tidak boleh langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun hal-hal ibadah tidak boleh diijtihadkan. Beberapa macam ijtihad adalah:

  • Ijma', kesepakatan para ulama
  • Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
  • Maslahah Mursalah, untuk kemaslahatan umat
  • 'Urf, kebiasaan