Perjanjian Baru (bahasa Greek: Καινὴ Διαθήκη, Kainē Diathēkē) adalah kitab kedua dalam kitab suci agama Kristian. Bahagian pertama dikenali sebagai Perjanjian Lama atau Tanakh oleh orang Yahudi.

Sebahagian daripada siri tentang

Simbol Agama Kristian

 
Yesus Kristus
Yesus Kristus  · Kelahiran  · Penyaliban  · Wafat  · Kebangkitan
Asas
Gereja  · Kerajaan  · Pegangan  · Perjanjian Baru
Alkitab
Wasiat Lama  · Wasiat Baru  · Injil  · Kanun  · Kitab  · Apokrifa
Teologi
Tuhan (Bapa  · Anak  · Roh Kudus)  · Apologetik  · Katolikisme  · Kristologi  · Misi  · Pembaptisan  · Sejarah teologi  · Penyelamatan  · Tritunggal
Sejarah dan tradisi
Pengikut  · Bunda Maria  · Santo Petrus  · Paulus si Hawari  · Bapa Gereja  · Awal  · Konstantinus Agung  · Persidangan  · Thomas Aquinas  · Perpecahan Timur-Barat  · Perang Salib  · Reformasi Protestan
Tajuk umum
Agama lain  · Kesarwabangsaan  · Kesenian  · Khutbah  · Kritikan  · Liturgi  · Muzik  · Simbolik  · Sembahyang  · Tahun gereja
Denominasi dan gerakan

Portal Kristian

Senarai kitab-kitab dalam Perjanjian Baru

sunting
Susunan Katolik Rom Susunan Protestan Susunan Martin Luther Susunan Ortodoks Timur Susunan Slavonik Susunan Habsyah Bahasa Asal
Kitab Injil
Matius Matius Matius Matius Matius Matius Yunani/Aramia
Injil Markus Injil Markus Injil Markus Injil Markus Injil Markus Injil Markus Yunani
Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Injil Lukas Yunani
Injil Yohanes [1] Injil Yohanes Injil Yohanes Injil Yohanes Injil Yohanes Injil Yohanes Yunani
Kitab Tawarikh
Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Kisah Rasul-rasul Yunani
        Surat-surat am    
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Yakobus [2] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 1 Petrus Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 2 Petrus Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 1 Yohanes [3] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 2 Yohanes [4] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah 3 Yohanes [5] Lihat bawah Yunani
Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Lihat bawah Yudas Lihat bawah Yunani
Surat-surat Paulus
Roma Roma Roma Roma Roma Roma Yunani
1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus Yunani
2 Korintus 2 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus Yunani
Galatia Galatia Galatia Galatia Galatia Galatia Yunani
Efesus Efesus Efesus Efesus Efesus Efesus Yunani
Filipi Filipi Filipi Filipi Filipi Filipi Yunani
Kolose Kolose Kolose Kolose Kolose Kolose Yunani
1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika 1 Tesalonika Yunani
2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 Tesalonika Yunani
1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius Yunani
2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius 2 Timotius Yunani
Titus Titus Titus Titus Titus Titus Yunani
Filemon Filemon Filemon Filemon Filemon Filemon Yunani
Surat-surat am
Ibrani Ibrani Lihat bawah Ibrani Ibrani Ibrani Yunani/Ibrani
Yakobus [2] Yakobus [2] Lihat bawah Yakobus [2] Lihat atas Lihat bawah
1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus 1 Petrus Lihat atas 1 Petrus Yunani
2 Petrus 2 Petrus 2 Petrus 2 Petrus Lihat atas 2 Petrus Yunani
1 Yohanes [3] 1 Yohanes [3] 1 Yohanes [3] 1 Yohanes [3] Lihat atas 1 Yohanes [3] Yunani
2 Yohanes [4] 2 Yohanes [4] 2 Yohanes [4] 2 Yohanes [4] Lihat atas 2 Yohanes [4] Yunani
3 Yohanes [5] 3 Yohanes [5] 3 Yohanes [5] 3 Yohanes [5] Lihat atas 3 Yohanes [5] Yunani
Yudas Yudas Lihat bawah Yudas Lihat atas Yudas Yunani
Kitab wahyu
Wahyu Wahyu Lihat bawah Wahyu Wahyu Wahyu Yunani
Kitab-kitab yang disangsikan oleh Martin Luther
    Ibrani       Yunani/Ibrani
    Yakobus [2]       Yunani
    Yudas       Yunani
    Wahyu       Yunani

Lihat juga

sunting
  1. ^ Juga dikenali sebagai Injil Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
  2. ^ a b c d e Juga dikenali sebagai Surat Yakub didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
  3. ^ a b c d e f Juga dikenali sebagai Surat 1 Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
  4. ^ a b c d e f Juga dikenali sebagai Surat 2 Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu
  5. ^ a b c d e f Juga dikenali sebagai Surat 3 Yahya didalam penterjemahan kuno Bahasa Melayu