Bahasa Bawean

loghat bahasa Madura

Bahasa Bawean merupakan rumpun daripada Bahasa Madura, kerana perkataan dasarnya berasal daripada bahasa ini, namun telah banyak bercampur aduk dengan perkataan Bahasa Melayu dan Inggeris juga Bahasa Jawa serta Bahasa Banjar kerana ramai orang Bawean yang bekerja atau berhijrah ke sekitar Kepulauan di Indonesia seperti Pulau JawaKalimantan, ke Malaysia dan juga [nolleh

Bahasa ini dituturkan di Pulau Bawean, Gresik, Malaysia dan Singapura. Intonasi orang Bawean mudah dikenali di kalangan penutur bahasa Madura. Untuk perbandingan yang mudah, Bahasa Bawean dan Bahasa Madura adalah seperti Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, sama tapi tidak serupa.

Perbandingan dengan bahasa Melayu Sunting

Bahasa Bawean juga banyak yang sememangnya sama dengan Bahasa Melayu, contohnya:

 • Dapur(baca : Depor) = Dapur
 • Kanan = Kanan
 • Banyak(baca : benyyak) = Banyak
 • Masuk = Masuk
 • Suruh = Suruh

Perbezaan imbuhan di depan, contohnya:

 • Ngakan = Makan
 • Nginum = Minum
 • Ngarangkak = Merangkak

Huruf 'y' biasanya ditukar ke huruf 'j' seperti:

 • Bajar(baca : Bejer) = Bayar
 • Lajan(baca : Lajen) = Layan
 • Sembajang(baca : Sembejeng) = Sembahyang

Huruf 'w' di pertengahan pula ditukar ke huruf 'b' seperti:

 • Babang(baca : Bebeng)= Bawang
 • Jaba(baca : Jebe) = Jawa

Perbandingan dengan bahasa Jawa Sunting

Perkataan yang sama dengan bahasa Jawa:

Bahasa Jawa = Bahasa Bawean

 • Kadung = Kadung (Bahasa Melayu = Terlanjur)
 • Peteng = Peteng (Bahasa Melayu = Gelap)

Huruf 'w' di pertengahan pula ditukar ke huruf 'b' seperti:

Bahasa Jawa ~ Bahasa Bawean

 • Lawang = Labang(baca Labeng) (Bahasa Melayu = Pintu)

Huruf 'y' di pertengahan pula ditukar ke huruf 'j' seperti:

 • Payu = paju (Bahasa Melayu = Laku)

Perbandingan dengan bahasa Banjar Sunting

Perkataan yang sama dengan bahasa Banjar:

Bahasa Banjar = Bahasa Bawean

 • Mukena = Mukenna (Bahasa Melayu = Telekung Sembahyang)
 • Bibina = Bebine (Bahasa Melayu = Perempuan)

Perbandingan dengan Bahasa Tagalog Sunting

Bahasa Bawean = Bahasa Tagalog

 • Apoy = Apoy (Bahasa Melayu = Api)
 • Elong = Elong ;penggunaan e taling (Bahasa Melayu = Hidung)
 • Mate = Mamate (Bahasa Melayu = Mati)

Contoh lain Sunting

 • Eson terro ka be'na = saya sayang kamu (Eson tidak diucapkan di Pulau Madura)
 • Bhuk, bedhe berrus? = Buk, ada sikat? (berrus dari kata brush)
 • Ekalakaken = ambilkan (di Madura ekala'aghi, ada pengaruh Jawa kuno di akhiran -aken).
 • Silling = langit-langit (dari kata ceiling)
 • ghibe roak = bawakan tu

Rujukan Sunting