Bahasa Bawean

Bahasa Bawean merupakan rumpun daripada Bahasa Madura, kerana perkataan dasarnya berasal daripada bahasa ini, namun telah banyak bercampur aduk dengan perkataan Bahasa Melayu dan Inggeris juga Bahasa Jawa serta Bahasa Banjar kerana ramai orang Bawean yang bekerja atau berhijrah ke sekitar Kepulauan di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, ke Malaysia dan juga Singapura.

Bahasa ini dituturkan di Pulau Bawean, Gresik, Malaysia dan Singapura. Intonasi orang Bawean mudah dikenali di kalangan penutur bahasa Madura. Untuk perbandingan yang mudah, Bahasa Bawean dan Bahasa Madura adalah seperti Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, sama tapi tidak serupa.

Perbandingan dengan bahasa MelayuSunting

Bahasa Bawean juga banyak yang sememangnya sama dengan Bahasa Melayu, contohnya:

 • Dapur(baca : Depor) = Dapur
 • Kanan = Kanan
 • Banyak(baca : benyyak) = Banyak
 • Masuk = Masuk
 • Suruh = Suruh

Perbezaan imbuhan di depan, contohnya:

 • Ngakan = Makan
 • Nginum = Minum
 • Ngarangkak = Merangkak

Huruf 'y' biasanya ditukar ke huruf 'j' seperti:

 • Bajar(baca : Bejer) = Bayar
 • Lajan(baca : Lajen) = Layan
 • Sembajang(baca : Sembejeng) = Sembahyang

Huruf 'w' di pertengahan pula ditukar ke huruf 'b' seperti:

 • Babang(baca : Bebeng)= Bawang
 • Jaba(baca : Jebe) = Jawa

Perbandingan dengan bahasa JawaSunting

Perkataan yang sama dengan bahasa Jawa:

Bahasa Jawa = Bahasa Bawean

 • Kadung = Kadung (Bahasa Melayu = Terlanjur)
 • Peteng = Peteng (Bahasa Melayu = Gelap)

Huruf 'w' di pertengahan pula ditukar ke huruf 'b' seperti:

Bahasa Jawa ~ Bahasa Bawean

 • Lawang = Labang(baca Labeng) (Bahasa Melayu = Pintu)

Huruf 'y' di pertengahan pula ditukar ke huruf 'j' seperti:

 • Payu = paju (Bahasa Melayu = Laku)

Perbandingan dengan bahasa BanjarSunting

Perkataan yang sama dengan bahasa Banjar:

Bahasa Banjar = Bahasa Bawean

 • Mukena = Mukenna (Bahasa Melayu = Telekung Sembahyang)
 • Bibina = Bebine (Bahasa Melayu = Perempuan)

Perbandingan dengan Bahasa TagalogSunting

Bahasa Bawean = Bahasa Tagalog

 • Apoy = Apoy (Bahasa Melayu = Api)
 • Elong = Elong ;penggunaan e taling (Bahasa Melayu = Hidung)
 • Mate = Mamate (Bahasa Melayu = Mati)

Contoh lainSunting

 • Eson terro ka be'na = saya sayang kamu (Eson tidak diucapkan di Pulau Madura)
 • Bhuk, bedhe berrus? = Buk, ada sikat? (berrus dari kata brush)
 • Ekalakaken = ambilkan (di Madura ekala'aghi, ada pengaruh Jawa kuno di akhiran -aken).
 • Silling = langit-langit (dari kata ceiling)
 • ghibe roak = bawakan tu

Lagu BaweanSunting

 • GhEGhENA PARABeN


(written & performed by Jaffar O & The Click IV)

Aduh gegena jeriak paraben
Sangakna poleh mola adhendhen
Kolambhi merah sengangkoi penchong
Aelong monchong alesna merkar tanchong

Khekhena poteh merah bibirna
Kelong dedua aese bunga
Kolamphe serret kainna lappas
Bettesna poteh charana kapas

Mola achalen adoh lemmesna
Peddenna sedeng kennek tengana

Mola esapa gege pesemna
Terona poleh tauwa nyamana
Ta' nyaman tedong ta' nyaman ngakan
Bola angokngok'an akthere'an

(P)(C) 1966 by Eagle Records

 • TERONA TAO-A

(written & performed by Alistini Bajuree & The Fabian Boys)

Ngotek eh paraben
Achelen kathiri'en
Moana selawe selawe
Akebei bule gile

Alek senten nyamana
Engkona eh dimma
Terona taoa taoa
Thinaju na sapa

Aduh aduh oh paraben
Achek andengak mun achelen
Chong tatandung sokona
Tadek oreng se nolonga

Mon tadek kabereken
Tero bule akancha'an
Mon tadek se ngalangi ngalangi
Tero bule ma kebei bini

(P)(C) 1966 by Globe Records

 • OH ALEK


Lukkak lekkok jelan na sape alek
rombu rombu sonok sonok an
kare settong paraben tak alake
nonduk nonduk angok ngok an

Ampek ampek kaju na toek alek
laon laonan jelan na sape
ajjek nampek oreng sechubek
ataonan tak nemo lake

Elok elok kache na
etambak tadek onthen na
gitak megngode na
eambek kambulenjer na

RujukanSunting