BERSARA
Pengguna ini tidak aktif lagi di Wikipedia sejak Mac 28, 2020.