Senarai unsur mengikut jisim atom

rencana senarai Wikimedia

Ini merupakan senarai unsur kimia, yang disusun mengikut jisim atom relatif, atau lebih tepat berat atom piawai, (isotop paling stabil bagi unsur buatan unsur) dan kod warna mengikut jenis unsur. Setiap nombor atom unsur, nama, simbol unsur, dan kumpulan serta kala bagi jadual berkala turut diberikan. Nombor dalam kurungan memberikan ralat dalam "pernyataan ringkas" yang ditakrifkan oleh IUPAC merujuk kepada "ralat piawai diberikan dalam kurungan bersebelahan dengan angka bererti yang paling kecil baginya ", cth., 1.00794(7) menunjukkan 1.00794 ± 0.00007. Bagi unsur buatan, bilangan nukleon bagi isotop paling stabil disenaraikan dalam kurungan [] sebagai jisim atom.

Nombor Atom Nama Simbol Jisim Atom Relatif Kumpulan Kala
1 Hidrogen H 1.00794(7)2 3 4 1 1
2 Helium He 4.002602(2)2 4 18 1
3 Litium Li 6.941(2)2 3 4 5 1 2
4 Berilium Be 9.012182(3) 2 2
5 Boron B 10.811(7)2 3 4 13 2
6 Karbon C 12.0107(8)2 4 14 2
7 Nitrogen N 14.0067(2)2 4 15 2
8 Oksigen O 15.9994(3)2 4 16 2
9 Fluorin F 18.9984032(5) 17 2
10 Neon Ne 20.1797(6)2 3 18 2
11 Natrium Na 22.98976928(2) 1 3
12 Magnesium Mg 24.3050(6) 2 3
13 Aluminium Al 26.9815386(8) 13 3
14 Silikon Si 28.0855(3)4 14 3
15 Fosforus P 30.973762(2) 15 3
16 Sulfur S 32.065(5)2 4 16 3
17 Klorin Cl 35.453(2)2 3 4 17 3
18 Argon Ar 39.948(1)2 4 18 3
19 Kalium K 39.0983(1) 1 4
20 Kalsium Ca 40.078(4)2 2 4
21 Skandium Sc 44.955912(6) 3 4
22 Titanium Ti 47.867(1) 4 4
23 Vanadium V 50.9415(1) 5 4
24 Kromium Cr 51.9961(6) 6 4
25 Mangan Mn 54.938045(5) 7 4
26 Ferum (Ferrum) Fe 55.845(2) 8 4
28 Nikel Ni 58.6934(2) 10 4
27 Kobalt Co 58.933195(5) 9 4
29 Kuprum Cu 63.546(3)4 11 4
30 Zink Zn 65.409(4) 12 4
31 Galium Ga 69.723(1) 13 4
32 Germanium Ge 72.64(1) 14 4
33 Arsenik As 74.92160(2) 15 4
34 Selenium Se 78.96(3)4 16 4
35 Bromin Br 79.904(1) 17 4
36 Krypton Kr 83.798(2)2 3 18 4
37 Rubidium Rb 85.4678(3)2 1 5
38 Strontium Sr 87.62(1)2 4 2 5
39 Ytrium Y 88.90585(2) 3 5
40 Zirkonium Zr 91.224(2)2 4 5
41 Niobium Nb 92.906 38(2) 5 5
42 Molibdenum Mo 95.94(2)2 6 5
43 Teknetium Tc [98]1 7 5
44 Ruthenium Ru 101.07(2)2 8 5
45 Rhodium Rh 102.905 50(2) 9 5
46 Paladium Pd 106.42(1)2 10 5
47 Perak (Argentum) Ag 107.8682(2)2 11 5
48 Kadmium Cd 112.411(8)2 12 5
49 Indium In 114.818(3) 13 5
50 Timah (Stanum) Sn 118.710(7)2 14 5
51 Antimoni (Stibium) Sb 121.760(1)2 15 5
52 Telurium Te 127.60(3)2 16 5
53 Iodin I 126.904 47(3) 17 5
54 Xenon Xe 131.293(6)2 3 18 5
55 Sesium Cs 132.9054519(2) 1 6
56 Barium Ba 137.327(7) 2 6
57 Lantanum La 138.90547(7)2 n/a 6
58 Serium Ce 140.116(1)2 n/a 6
59 Praseodimium Pr 140.90765(2) n/a 6
60 Neodimium Nd 144.242(3)2 n/a 6
61 Prometium Pm [145]1 n/a 6
62 Samarium Sm 150.36(2)2 n/a 6
63 Europium Eu 151.964(1)2 n/a 6
64 Gadolinium Gd 157.25(3)2 n/a 6
65 Terbium Tb 158.92535(2) n/a 6
66 Disprosium Dy 162.500(1)2 n/a 6
67 Holmium Ho 164.930 32(2) n/a 6
68 Erbium Er 167.259(3)2 n/a 6
69 Tulium Tm 168.93421(2) n/a 6
70 Yterbium Yb 173.04(3)2 n/a 6
71 Lutetium Lu 174.967(1)2 3 6
72 Hafnium Hf 178.49(2) 4 6
73 Tantalum Ta 180.94788(2) 5 6
74 Tungsten (Wolfram) W 183.84(1) 6 6
75 Rhenium Re 186.207(1) 7 6
76 Osmium Os 190.23(3)2 8 6
77 Iridium Ir 192.217(3) 9 6
78 Platinum Pt 195.084(9) 10 6
79 Aurum (Aurum) Au 196.966569(4) 11 6
80 Raksa (Hydrargyrum) Hg 200.59(2) 12 6
81 Talium Tl 204.3833(2) 13 6
82 Plumbum (Plumbum) Pb 207.2(1)2 4 14 6
83 Bismut Bi 208.98040(1) 15 6
84 Polonium Po [210]1 16 6
85 Astatin At [210]1 17 6
86 Radon Rn [220]1 18 6
87 Fransium Fr [223]1 1 7
88 Radium Ra [226]1 2 7
89 Aktinium Ac [227]1 n/a 7
91 Protaktinium Pa 231.03588(2)1 n/a 7
90 Torium Th 232.03806(2)1 2 n/a 7
93 Neptunium Np [237]1 n/a 7
92 Uranium U 238.02891(3)1 2 3 n/a 7
95 Amerisium Am [243]1 n/a 7
94 Plutonium Pu [244]1 n/a 7
96 Kurium Cm [247]1 n/a 7
97 Berkelium Bk [247]1 n/a 7
98 Kalifornium Cf [251]1 n/a 7
99 Einsteinium Es [252]1 n/a 7
100 Fermium Fm [257]1 n/a 7
101 Mendelevium Md [258]1 n/a 7
102 Nobelium No [259]1 n/a 7
103 Lawrensium Lr [262]1 3 7
104 Rutherfordium Rf [261]1 4 7
105 Dubnium Db [262]1 5 7
106 Seaborgium Sg [266]1 6 7
107 Bohrium Bh [264]1 7 7
108 Hassium Hs [277]1 8 7
109 Meitnerium Mt [268]1 9 7
110 Darmstadtium Ds [271]1 10 7
111 Roentgenium Rg [272]1 11 7
112 Kopernisium Cn [285]1 12 7
113 Nihonium Nh [284]1 13 7
114 Flerovium Fl [289]1 14 7
115 Moscovium Mc [288]1 15 7
116 Livermorium Lv [292]1 16 7
117 Tennessin Ts [294]1 18 7
118 Oganesson Og [294]1 18 7

Catatan sunting

  • Nota 1: Unsur tidak mempunyai nuklid stabil, dan nilai dalam kurungan, cth. [209], menunjukkan nombor jisim bagi isotop yang paling lama tempoh hidup bagi unsur itu, Walau bagaimanapun, tiga unsur, Torium, Protaktinium, dan Uranium, mempunyai ciri komposisi isotop bumi, maka berat atom piawai diberikan.
  • Nota 2: Komposisi isotop bagi unsur ini berubah mengiikut spesimen geologi, dan kepelbagaian boleh melampaui ralat yang tertera di dalam jadual.
  • Nota 3: Komposisi isotop unsur boleh berubah dalam baham komersil, yang menyebabkan berat atom berbeza dengan ketara daripada nilai yang diberi.
  • Nota 4: Komposisi isotop berubah dalam bahan bumi, maka berat atom yang lebih tepat tidak dapat diberikan.
  • Nota 5: Berat komersil Litium boleh berubah antara 6.939 dan 6.996—analisis bagi bahan tertentu adalah perlu untuk memperoleh nilai yang lebih tepat.

Rujukan sunting